Enquête Prof Fit: Roeien te zwaar, begeleiding kan beter

Enquête Prof Fit: Roeien te zwaar, begeleiding kan beter

2 mrt 2018, acp jong

Het onderdeel roeien van het programma Professioneel Fit is (te) zwaar en de online begeleiding kan een stuk beter. Dat is de overtuiging van een ruime meerderheid van de studenten die aan het programma op de Politieacademie deelnemen en meededen aan de enquête van ACP Jong. De oplossing: een aanpassing op het programma, voorafgaand aan deelname meer duidelijkheid over wat de student wel en niet van Professioneel Fit(PF) kan verwachten en betere communicatie en begeleiding tijdens het programma.

“Het feit dat zoveel studenten hebben meegedaan aan de enquête zegt dat het leeft”, aldus Jelmar van der Ploeg van ACP Jong en zelf ook student. “We willen iedereen die heeft deelgenomen bedanken. Naast goede ervaringen die studenten hebben, blijkt het programma  op onderdelen zeker voor verbetering vatbaar. We maken er ons keihard voor om de uitkomsten te delen met de verantwoordelijken en daadwerkelijk iets te kunnen veranderen voor onze studenten.”

Roeien

Uit de enquête blijkt dat een ruime meerderheid van de studenten vindt dat fitheid belangrijk is voor de uitoefening van politiewerk en dat sporten daarvoor noodzakelijk is. 68% vindt het programma zwaar tot te zwaar. Dit komt volgens de respondenten vooral door de onderdelen ‘roeien’ en ‘hardlopen’. 69% vindt het roeien (te) zwaar, 49% beoordeelt hardlopen als (te) zwaar. De onderdelen ‘squats’, ‘push ups’, ‘sit ups’, ‘pull ups’ en ‘burpee’ worden door de band genomen als gemiddeld ervaren.

Check hier de uitkomsten van de enquête. De antwoorden op de twee open vragen (begeleiding en wat men ACP Jong nog mee wil geven) zijn uit privacyoverwegingen niet volledig in te zien. Diverse antwoorden zijn te herleiden naar de betreffende respondenten.

Begeleiding

Op de open vraag hoe de begeleiding wordt ervaren reageerden 424 respondenten. Van “Prima, al had ik wel liever persoonlijke begeleiding en contacturen gehad” tot “Slecht, proffit app stimuleert nauwelijks. Tijdens de lessen nauwelijks tijd voor sport. Moet ik in eigen tijd doen en dan heb ik nog met een reistijd van 2,5 uur per dag te maken” en van “Goed! Het gaat vooral om eigen initiatief en discipline” tot “Matig. Mijn mening is dat de academie moet regelen dat je onder begeleiding, met een docent en groep sport. Uren daarvoor ingepland in het rooster.”

Op de vraag wat de respondenten nog mee willen geven aan ACP Jong reageerden 314 studenten. Samenvatting: Ook na de opleiding moet er aandacht komen en blijven voor fitheid van collega’s. Nu wordt het teveel ervaren als een eenmalige sportieve injectie die je even moet halen. Het programma wordt op onderdelen (te) zwaar ervaren. De beoordeling kan in de praktijk per docent verschillen. De online begeleiding wordt wisselend ervaren, ook afhankelijk van wat er voorafgaand aan het programma is verteld en hoe goed studenten worden geïnformeerd over de mogelijkheden van de online omgeving. Iemand schreef ook dat hij/zij het programma een ‘wassen neus vindt’: “Op papier lever je fitte studenten af. Een goede sportles per week levert wat mij betreft meer op.”

Gesprek over de uitkomsten

De uitkomsten heeft de ACP allereerst uitvoerig besproken met Trainforlife, eigenaar van Professioneel Fit. Jelmar: “Dat werkte verhelderend. We merkten gelijk dat er ruimte zit tussen hoe studenten het programma ervaren en hoe het is bedoeld. Het is een keuze van de Politieacademie om het programma zo aan te bieden. Professioneel Fit faciliteert en biedt een online coach. Aan de ene kant merken we dat de communicatie naar de studenten beter moet. We denken dat de ontevredenheid vooral komt doordat zij aan de voorkant onvoldoende geïnformeerd worden over wat zij precies kunnen verwachten van het programma en de online begeleiding. Aan de andere kant blijkt dat sommige studenten niet op de hoogte zijn hoever de eigen verantwoordelijkheid reikt en wat zij zelf moeten doen om aan de eisen te voldoen. Het komt dus voor dat iemand pas na maanden aan de bel trekt en de student niets heeft bijgehouden en dus ook niets kan laten zien van zijn of haar inspanningen. Die eigen verantwoordelijkheid is belangrijk. Daarover gaan we in gesprek, ook met de Politieacademie zelf.”

Hoe nu verder

Op in ieder geval vier punten vindt de ACP dat er wat moet gebeuren:

 

Jelmar: “De studenten hebben zich massaal uitgesproken. Daar moeten we met elkaar serieus gevolg aan geven. We vinden echt dat een aantal zaken beter moeten. Dat bespreken we met de zowel de verantwoordelijken voor het programma Professioneel Fit als de opdrachtgever: de Politieacademie zelf. Met hen gaan we op zo kort mogelijke termijn om tafel om te kijken wat er ook kan verbeteren in de communicatie voorafgaand aan de aanmelding op de academie en in de begeleiding van studenten. We houden de deelnemers van de enquête uiteraard op de hoogte van wat we doen en bereiken.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN