EPU: Zero-tolerance bij geweld tegen politie

EPU: Zero-tolerance bij geweld tegen politie

1 mei 2018, epu

Geweld tegen politiemensen is een groeiend Europees probleem. We moeten daar hard tegen optreden om te voorkomen dat het gezag van agenten in Europa afkalft. Met die oproep komt de Europese koepel van politievakbonden (EPU) waar ook de ACP bij is aangesloten. De Europese samenleving en de openbare autoriteiten verwachten dat de politie in alle gevallen op een professionele manier handelt om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Het is daarom voor iedereen van belang dat politiemensen door de wetgever worden beschermd – en geweld tegen hen nooit wordt getolereerd.

Tekorten aan gekwalificeerde mensen, geweldsuitrusting (of van onvoldoende kwaliteit) en bevoegdheden binnen de politieorganisaties zorgen ervoor dat het werk steeds risicovoller, gewelddadiger en complexer wordt. Sociale onrust en ingrijpende maatschappelijke veranderingen vormen een ernstige bedreiging voor de veiligheid in onze Europese samenleving en haar politiemensen. Respect voor politieagenten lijkt daarbij steeds verder terug te lopen.

Minderjarige geweldplegers

De EPU ziet steeds meer voorbeelden van jonge geweldplegers. Minderjarigen (zelfs kinderen jonger dan 14-15 jaar) gebruiken al geweld of vertonen respectloos gedrag tegen de politie. Ook in Nederland zijn hier voorbeelden (en II) van. We kunnen gerust stellen dat het huidige, milde/zachte strafklimaat voor het plegen van geweld tegen de politie (inclusief agressie, belediging, spugen, bedreiging) aanmoedigt om dit wangedrag voort te zetten.

Als Europese regeringen en regeringsleiders geen respect tonen voor politieagenten en hen niet beschermen bij wet, met goede (gewelds)uitrusting en met sociale rechten, dan zal daar uiteindelijk een dure prijs voor worden betaald. Te veel politieagenten en onschuldige slachtoffers zijn al gevallen (ernstig gewond of gedood) vanwege het falende veiligheidsbeleid van onze Europese instituties.

Onorthodoxe maatregelen

De EPU komt daarom met een 13-puntenplan: een onorthodox pakket aan preventieve maatregelen tegen geweld, agressie en gebrek aan respect voor politieagenten in Europa.

 1. Minimumstandaard voor maximale veiligheid voor politieagenten in Europa (conform de analyse van EPU’s onderzoek);
 2. Elke politieman of vrouw die op straat in Europa werkt, is adequaat uitgerust of beschermd;
 3. Aanvullend training voor politiemensen in zelfverdediging;
 4. Interventies op het gedrag van jongeren die geweld gebruiken tegen politieagenten;
 5. Afzonderlijk sanctiesysteem en de formulering in het Wetboek van Strafvordering van gericht op de aanpak van personen die geweld gebruiken tegen politieambtenaren;
 6. Onmiddellijk verbaliseren bij respectloos gedrag (spugen, grote mond, enz.) tegen politieagenten;
 7. Een database waarin aanvallers van politieagenten zijn geregistreerd;
 8. Veelplegers van geweld tegen politieagenten komen met een foto op het internet;
 9. Registratie van geweldszaken (aard van geweld) tegen politieagenten;
 10. Rechtsbescherming voor politieagenten;
 11. Alle kosten in verband met gewelddadige politie-incidenten zijn voor rekening van de dader (medische kosten, vernietiging, overnachting in de cel, etc.). Inclusief eventuele inbeslagname van persoonlijke bezittingen, beslag op  bankrekeningen en in geval van ernstige overtreding komt de dader niet langer in aanmerking voor sociale bescherming, huisvesting en andere sociale voorzieningen, etc.);
 12. Vergunningsbeleid voor gemeenten wordt strenger toegepast op feesten en evenementen. Als er niet voldoende politiecapaciteit is om de openbare orde te garanderen, zal er geen vergunning worden afgegeven;
 13. Opzetten van een Europees beschermingsprogramma en een campagne rond nul- tolerantie beleid voor geweld en agressie tegen politieagenten in Europa. (De campagne moet worden ontwikkeld door de Europese instituties met een kernachtige boodschap dat geweld, agressie en respectloos gedrag tegen politiemensen een ernstig vergrijp is en daarom ook zwaar zal worden bestraft).

De European Police Union (EPU) en al haar leden doen een beroep op de Europese regeringen en Europese regeringsleiders om verdere escalatie van de geïdentificeerde problemen te voorkomen onder het motto: Niet wegkijken, maar optreden! Door te beginnen met een serieus nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden uit het EPU’s 13-puntenplan als richtlijn om in de nabije toekomst geweld, agressie en ongewenst gedag tegen politieagenten in Europa drastisch te reduceren.

EPU (European Police Union) is an overaching police union in which police trade unions from the Netherlands (ACP), Germany (DPOLG), Austria (KDEO), Romania (SNPPC), Bulgaria (TUFEMI), Serbia (PUS), Croatia (SPH), Spain (CEP), Ukraine (Police TU of Ukraine), Moldova (Demnitate), Lithuania (TU of Constables and Police Employees), Latvia (United Police TU), Poland (NSZZP) and Bosnia Herzegovina (Sindikat Granicne policije) cooperate and collaborate. Together, the member organisations of EPU represent more than 800.000 police officers in Europe. EPU is affiliated to Eurofedop ( European Federation of Public Service Employees)

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN