Geweld tegen politie: Zero Tolerance

Geweld tegen politie: Zero Tolerance

2 jan 2006, veilig en gezond werken

Net voor de jaarwisseling maakte minister Remkes zijn nieuwe beleidsvoornemen bekend via de media: Het is de korpsen menens: het geweld tegen politiemensen wordt keihard aangepakt. Politiekorpsen gaan zonodig advocatenkantoren inhuren om de geweldplegers financieel uit te kleden. Dat staat in ‘een geweldsprotocol’ dat minister Remkes van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens de minister zijn ‘krachtige maatregelen’ nodig, omdat alle pogingen het geweld terug te dringen de afgelopen jaren op niets zijn uitgelopen.
De centrale boodschap van het protocol is dat geen enkele vorm van geweld nog getolereerd mag worden. Na ieder incident zal het de prioriteit van het gehele korps zijn om de dader op te sporen en vast te zetten. Alle voorvallen zullen strafrechtelijk en civielrechtelijk worden vervolgd. Als een betrokken politieagent geen aangifte wil doen, zal de korpsleiding als ‘kennisdrager’ van het incident zelf aangifte doen.

Zaken uit het verleden worden in enkele gevallen heropend om geweldplegers alsnog voor de rechter te krijgen. Gespecialiseerde advocatenkantoren gaan namens de slachtoffers en de korpsen schadeclaims indienen tegen de daders. Ook zullen zij de hoogte bepalen van het voorschot dat de korpsen aan verwonde agenten kunnen uitkeren. Binnen de korpsen komt er een functionaris die de slachtoffers gaat begeleiden. Er is geen beroepsgroep die vaker met geweld wordt geconfronteerd dan de politie.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de agenten te maken heeft gehad met fysiek geweld en ruim 90 procent met verbaal geweld. Korpsen reageren zeer verschillend op dergelijke incidenten. Het blijkt vaak afhankelijk van de leidinggevenden of er werk van wordt gemaakt. Het nieuwe geweldsprotocol moet zorgen voor een eenduidige lijn.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN