Goede voornemens

Goede voornemens

4 jan 2019, veilig en gezond werken

Door: Dagelijks Bestuur, Politievakbond ACP

Politiemensen zijn boven alles mensen van vlees en bloed, professionals ook. Zij moeten de ruimte krijgen om hun werk voor onze samenleving goed te kunnen doen. Daarom maakt de ACP zich ook in 2019 weer hard voor de veiligheid en gezondheid van politiemensen. Dat een veilige werkomgeving voor politiemensen niet vanzelfsprekend is, bleek helaas ook afgelopen Oud & Nieuw weer. Noem het opnieuw focussen op de veiligheid en gezondheid van politiemensen dan ook maar een van onze goede voornemens voor 2019.

De meeste mensen in Nederland maken een feest van de jaarwisseling én politiecollega’s werken dan over het algemeen met plezier en een gezonde spanning. Toch is er een groep mensen in de samenleving die blijkbaar een kort lontje krijgt tijdens de viering van een feest. Politiemensen en andere hulpverleners worden, zo blijkt uit de cijfers, steeds vaker geconfronteerd met geweld. Zoals onder andere duidelijk wordt in de blog van collega Aron, die vorig jaar tijdens Oud & Nieuw gehoorschade heeft opgelopen, kan dit gedrag impact hebben. Aron is helaas niet de enige collega voor wie een incident (ernstige) gevolgen heeft. Wat zorgt ervoor dat de cijfers deze jaarwisseling een verdubbeling van het aantal incidenten laten zien? Dat al die maatregelen om geweld tegen hulpverleners aan te pakken nog onvoldoende tot geen effect hebben? Wij willen dat onderzoek dit uitwijst. Daarna direct doorpakken, want dat is nodig om te voorkomen dat we volgend jaar in eenzelfde situatie terechtkomen.

De ACP werkt daarnaast, in het kader van gezond en veilig werken en met het oog op het fysiek en mentaal zware werk van politiemensen, onder meer samen met het bedrijf Pronos. Samen met deze partij zijn wij in de laatste fase van het ontwikkelen van een PTSS-screener. Deze screener moet eraan bijdragen dat collega’s zichzelf op termijn anoniem kunnen testen op PTSS-klachten, zodat zij vroegtijdig aan de bel kunnen trekken als dat nodig blijkt. Een goede doorverwijzing als een collega mogelijk PTSS heeft (onder andere richting initiatieven binnen de politieorganisatie), heeft uiteraard ook onze aandacht. De techniek achter de PTSS-screener is ontwikkeld en gevalideerd door de Technische Universiteit Twente. Op basis van Amerikaanse data zijn al positieve ervaringen met de screener die nu moet worden afgestemd op de Nederlandse markt. We hopen de screener in het eerste kwartaal van 2019 te introduceren. Wil je ons helpen de techniek optimaal in te richten? Klik dan hier voor meer informatie of stuur direct een mail naar vereniging@acp.nl.

Wij blijven ons in 2019 samen met collega’s en organisaties in ons netwerk inzetten voor een gezonde politieorganisatie waar collega’s met plezier werken. Voor nu wensen we jou en de mensen van wie jij houdt een mooi, gezond en veilig 2019 toe.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN