Hill Street Blues & Flikken Maastricht

Hill Street Blues & Flikken Maastricht

12 apr 2018, veilig en gezond werken

Hill Street Blues: Een politieserie uit de jaren ’80 waarin (bij wijze van grote uitzondering) de leiding van het bureau oog had voor het zware werk dat door politiemensen werd verricht. Natuurlijk waren er conflicten. Maar die werden met een goed gesprek opgelost. Ik zat altijd met bewondering naar Captain Furillo te kijken. Hoe hij soms op zijn onderlip moest bijten, maar telkens weer voor zijn mensen opkwam. De kreet van Phil Esterhaus aan het eind van de briefing is mij altijd bij gebleven. “Be careful out there. Get them before they get you.”

Een spanningsveld tussen de leiding en uitvoerenden is er bij Hill Street Blues niet. Wat dat betreft zijn vrijwel alle andere politieseries realistischer. Of je nu naar Flikken Maastricht of Cobra 11 kijkt. Het is een trieste constatering, maar dergelijke spanningen lijken bij de politie in Nederland voor mijn gevoel eerder regel dan uitzondering. Komen daarvan voorbeelden in het nieuws, dan wordt van hogerhand gezegd dat men zich er niet in herkent. Of dat er hard aan wordt gewerkt.

Vervolgens zie ik dan via de vakbond dat de korpsleiding geen actie onderneemt als er klachten zijn over de schietbanen. Dat de RAAF-procedures niet zonder horten of stoten verlopen. Dat de ICT maar niet goed van de grond komt – en bij openbaar overleg hierover de Tweede Kamer voor collega’s verboden is. En dat men in de aanloop naar nieuwe CAO-onderhandelingen wil inzetten op onder andere flexibilisering. De harde werkelijkheid is dat de roosterdruk enorm is en dat zelfs de vrijwillige politiemensen en studenten worden ingezet om een minimale bezetting operationeel te krijgen.

Dienders blijven ondanks dat alles optimistisch genoeg om het werk te kunnen doen. Ik heb daar groot respect voor. Het is passie en loyaliteit die de huidige politie draaiende houdt. Het morele kompas, waarin rechtvaardigheidsgevoel en hulpverlening de voedingsbodem zijn om elke dag gemotiveerd en vol overgave het werk te doen. Ook dat doet me denken aan Hill Street Blues, aan Andy Renko, Bobby Hill en Mick Belker die er elke aflevering weer vol voor gingen. Misschien dat men in Den Haag een keer een paar afleveringen moet bekijken om meer besef te krijgen van wat politiemensen drijft… en hoe je daar leiding aan kunt geven.

Door: Tim Stenger, oud-politieman

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN