https://www.acp.nl/nieuws/lfu-in-een-notendop/

https://www.acp.nl/nieuws/lfu-in-een-notendop/

10 mei 2017, lfu

Een van de afspraken in de CAO Politie 2015-2017, een CAO die niet zonder slag of stoot tot stand kwam, is het streven naar de invoering van een vorm van verlofsparen. Het afgelopen jaar heeft een werkgroep van deskundigen namens werkgever en bonden zich beziggehouden met het maken van het beoogde spaarplan voor extra (volledig doorbetaald) verlof.

Na het nodige passen en meten binnen de wettelijke en fiscale mogelijkheden is uiteindelijk een haalbaar verlofspaarplan uit de bus gekomen, dat officieel de regeling levensfase-uren (LFU) is gaan heten:

 

LFU-regeling                                 Aantal uren per jaar
Algemene Levensloopbijdrage                 14,0
Toelage Bezwarende Functie                   14,9
Regeling Partieel Uittreden                       13,9
Leeftijdsdagenverlof                                  11,0
Totaal                                                            53,8

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN