Knallend het jaar uit

Knallend het jaar uit

16 dec 2004, veilig en gezond werken

Tijdens de decembermaand weten vele landgenoten zich aangetrokken tot vuurwerk. Dit varieert van consumenten(sier)vuurwerk tot de verschillende zware soorten. De risico?s van vuurwerk wordt de consument duidelijk gemaakt middels de slogan “je bent een rund als je met vuurwerk stunt”. Maar hoe is het met de veiligheid van de politie gesteld als het gaat om de controle, het vervoer en de opslag van vuurwerk?

De Politievakorganisatie ACP wijst haar leden, vanuit het veiligheidsoogpunt, op een aantal punten. Met name de medezeggenschap (OR of RGO) heeft een belangrijke taak om hier aandacht voor het vragen en de gesprekspartner aan de tand te voelen aangaande dit onderwerp.

Landelijke richtlijnen

Inmiddels heeft ieder korps een brief (kenmerk: 2004025793/RME d.d. 21 oktober 2004) ontvangen van het Nederlands Politie Instituut, met als onderwerp: ?Afhandeling in beslaggenomen vuurwerk?. Hierin staan de handelingen beschreven hoe om te gaan met vuurwerk dat reeds in beslag is genomen. Tot nadere orde zullen deze richtlijnen gelden voor 2004. In de kern komt het hier op neer. De politie vervult een tijdelijke beheerfunctie van vuurwerk, tot een gevaarklasse 1.4. en maximaal 25 kg. Dit wordt opgeslagen binnen een politiële bewaarlocatie (let op: niet overal aanwezig en niet alle locaties voldoen aan de gestelde veiligheidseisen!). Het vuurwerk dient zo snel mogelijk overgedragen te worden aan Domeinen.

Theorie vs. praktijk

Hoewel een aantal korpsen wel richtlijnen heeft opgesteld over hoe vuurwerk te controleren, beoordelen, ver/herpakken, vervoeren en op te slaan, blijkt de bekendheid met en de naleving van deze voorschriften achter te blijven. Met name in de zuidelijke regio?s, maar ook elders in Nederland worden er grootscheepse controle acties gehouden. Collega?s beoordelen zonder (extra) vuurwerkexpertise de gevaarklasse van vuurwerk. Waarna het inbeslaggenomen vuurwerk in de politieauto naar het bureau gebracht en opgeslagen wordt. Hierdoor kan de veiligheid van collega?s en burgers in het geding komen. De gevolgen van een aanrijding of een brand in een nachtelijk gesloten politiebureau zullen immers niet te overzien zijn.

Onveilige situaties

Hoewel er afspraken bestaan met Domeinen blijkt dat de uitvoering van de overeenkomsten enkele blinde vlekken vertoont. Het in bureaus opgeslagen vuurwerk wordt alleen op afspraak opgehaald door Domeinen. Maar wat als een ongeplande nachtelijke controle een vuurwerkvangst van 500 kg (zwaar) vuurwerk oplevert? Collega?s zullen deze vangst, in politieauto of in het aangehouden voertuig, zélf naar het bureau of naar de opslagplaats van Domeinen (moeten) brengen?
Middels dit schrijven vraagt Politievakorganisatie ACP extra aandacht voor de veiligheid, met name tijdens het vervoer vanaf het plaatsdelict naar het bureau, van alle collega?s.

Handvatten voor de medezeggenschap (op basis van de WOR art. 27d heeft de OR instemmingsrecht):

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN