Kort geding politiebonden versus burgemeester Krikke

Kort geding politiebonden versus burgemeester Krikke

7 feb 2019, pensioen

Op vrijdagmiddag 8 februari dient voor de Rechtbank in Den Haag een kort geding over de voor maandag 11 februari aangekondigde protestactie van de politiebonden tegen het pensioenbeleid van het kabinet Rutte III. Van burgemeester Krikke van Den Haag mag deze actie alleen doorgaan als aan vijf voorwaarden wordt voldaan. De politiebonden vinden dit een onaanvaardbare inperking van hun recht op collectief demonstreren/actievoeren.  

De inhoudelijke behandeling van het geschil vindt plaats in het Paleis van Justitie (Prins Clauslaan 60), vanaf 13.30 uur. De politiebonden roepen hun leden op deze zitting vooral te komen bijwonen als ze daartoe in staat zijn.

Voorwaarden

De aangekondigde vakbondsactie op maandag 11 februari bestaat uit het blokkeren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het gebouw van de werkgeverskoepel VNO/NCW (de Malitoren). Burgemeester Krikke wil deze actie alleen toestaan als de bonden voldoen aan de volgende vijf voorwaarden:

De politiebonden hebben na het ontvangen van deze gemeentelijke beschikking (woensdag 6 februari) zo snel mogelijk een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend bij de Rechtbank van Den Haag. Daarin is het spoedeisende belang van de bonden benadrukt; de (kostbare) voorbereidingen van de actie zijn immers in volle gang.

Vertrouwen

De bonden hebben er vertrouwen in dat ze in het gelijk zullen worden gesteld en het recht op actievoeren zal zegevieren. Belangrijke argumenten daarbij zijn de correcte wijze waarop de beoogde actie is aangezegd, het zorgvuldige overleg dat met alle betrokken instanties heeft plaatsgevonden en de noodzakelijke waarborgen die zijn getroffen voor een veilig en ordelijk verloop.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN