Korte(re) politieopleiding voor specialistische functies

Korte(re) politieopleiding voor specialistische functies

23 feb 2018, barp

Er wordt een nieuwe aanstelling geïntroduceerd die het mogelijk maakt om collega’s met een specialistische functie na een verkorte opleiding in te zetten voor specifieke politietaken. Het gaat om functies in de vakgebieden Intelligence, Forensische Opsporing en Operationeel Specialismen. Dit is in het landelijk overleg van 1 februari afgesproken. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken die gemaakt zijn in de CAO Politie 2015-2017.

De samenleving verandert. Door bijvoorbeeld toegenomen digitalisering ontstaan nieuwe criminaliteitsvormen. Om daar tegen op te treden heeft de politie collega’s nodig met specifieke kennis. Nu is het nog zo dat executieve medewerkers de volledige initiële politieopleiding afronden. Die duurt, afhankelijk van het functieniveau, twee, drie of vier jaar. De aanpak van (onder andere) cybercrime vraagt om specialisten van buiten de organisatie die sneller kunnen worden ingezet.

Specialisten sneller inzetbaar

Het wordt op deze manier makkelijker om mensen met specifieke kennis van buiten aan te trekken en snel als executieve politiemedewerker in te zetten.

Aanpassing Barp

Om de kortere opleiding mogelijk te maken is een wijziging van het Barp nodig. De formele procedure om het Barp te wijzigen wordt nu gestart. Het streven is om het gewijzigde Barp in te laten gaan per 1 juli 2018.

Wat verandert er voor wie?

Voor de collega’s die in een van de genoemde drie vakgebieden een functie uitoefenen op basis van een BOA-certificering (diploma) en een aanstelling hebben ter uitvoering van administratieve, technische en andere taken ten dienste van de politie – ook wel een ATH-aanstelling genoemd. Deze collega’s zijn door hun BOA-diploma bevoegd tot het opsporen van bepaalde, aangewezen strafbare feiten (op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering).

Voor de collega’s met een functie in de genoemde drie vakgebieden en een regulier politiediploma verandert er niets. Zij behouden gewoon hun aanstelling ter uitvoering van de politietaak (oftewel hun executieve status) in de volle breedte. Hetzelfde geldt voor alle collega’s die nu executief zijn en een functie hebben in een ander vakgebied dan Intelligence, Forensische Opsporing of Operationeel Specialismen.

BOA-(her)certificering

Er wordt niet aan de rechten van de huidige medewerkers getornd. In afwachting van het daadwerkelijk ingaan van de gewijzigde rechtspositie is het van belang dat alle medewerkers met een boa-certificering deze blijven onderhouden. Als onderdeel van het overgangsbeleid is afgesproken dat medewerkers die een geldig boa-diploma hebben, na de invoering van de wijziging niet eerst de korte(re) politieopleiding hoeven te volgen om specifieke executieve taken te mogen uitvoeren.

Géén nieuw vakgebied

Voor het vakgebied Operationeel Specialismen is afgesproken dat zowel executieve ambtenaren met generieke (brede) als specifieke inzetbaarheid kunnen worden aangesteld op functies binnen dit vakgebied. Er wordt dus géén nieuw vakgebied te ontwikkeld voor specialisten met specifieke inzetbaarheid.

Update 7 augustus 2018

De nieuwe aanstellingsvorm die het mogelijk maakt om collega’s met een specialistische functie na een verkorte opleiding in te zetten voor specifieke politietaken is per 1 juli 2018 officieel ingegaan. De regelgeving is daar onlangs op aangepast. Het komende jaar zal deze aanstelling geleidelijk aan worden doorgevoerd. Op het korpsnet staat hierover uitgebreide informatie.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN