Kortingen huidig pensioenstelsel? Minister Koolmees is aan zet!

Kortingen huidig pensioenstelsel? Minister Koolmees is aan zet!

25 sep 2019, pensioen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP), waarbij de ACP is aangesloten, maakt zich zorgen over de benarde positie waar veel pensioenfondsen zich momenteel in bevinden. Door de dalende dekkingsgraden van fondsen – onder de huidige strenge rekenregels – dreigen pensioenen te worden gekort en dat raakt gepensioneerden en werkenden. De enige die hier iets aan kan doen is minister Koolmees, stelt de VCP.

De vakcentrales hebben in het pensioenakkoord dat ze in juni tekenden onder andere bedongen dat pensioenfondsen vanaf volgend jaar geen kortingen hoeven door te voeren bij een dekkingsgraad van 100 procent. Eerder zouden fondsen al bij een dekkingsgraad van 104 procent moeten korten en dat wilden de vakcentrales voorkomen. Op het moment dat het akkoord in juni werd gesloten, zat slechts een beperkt aantal fondsen onder een dekkingsgraad van 100 procent.

Enkele ontwikkelingen in de afgelopen maanden hebben er nu toe geleid dat meer pensioenfondsen onder de nieuwe norm zijn gezakt. Ontwikkelingen zoals het advies van de commissie Dijsselbloem over het aanscherpen van de spelregels/verlagen van de rekenrente, het besluit van de Europese Centrale Bank om die rente nog verder te verlagen (- 0,5%) en de onrust op de aandelenbeurzen. Berichten hierover maakt dat veel mensen begrijpelijkerwijs bezorgd zijn over de gevolgen voor hun pensioen, eventuele kortingen.

Voorstel VCP

Eerder dit jaar heeft de VCP al gepleit voor het hanteren van een andere methode om de verplichtingen van fondsen te berekenen, namelijk de invoering van een zogenaamd ‘rekenrendement’ in plaats van de ‘kunstmatig vastgestelde rekenrente’. Tot op heden heeft het kabinet dit voorstel niet willen overnemen. Het kabinet houdt stug vast aan de huidige rekenrente. Terwijl het voorstel van de VCP de kans op kortingen fors zou terugdringen. De rendementen van fondsen – die over het algemeen goed zijn – zouden in dat geval namelijk een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de dekkingsgraad.

De tijd om tot een aanpassing op basis van het voorstel van de VCP te komen is kort, maar wel degelijk realistisch. De VCP zet zich er daarom samen met andere belanghebbende partijen nog steeds voor in om dit alsnog te bereiken en de dreigende kortingen van tafel te krijgen. Wil je meer weten over het voorstel van vakcentrale VCP en de actuele situatie rond pensioen? Kijk op www.vcp.nl.

Lees ook

Update

Vandaag (27/9) maakte het ABP bekend samen met andere pensioenfondsen te werken aan een plan om kortingen op de pensioenen te voorkomen. Het ABP vindt dat binnen de zogenoemde rekenrente niet alleen moet worden gekeken naar de rentepercentages, maar ook naar de opbrengsten van het fonds. Gerrit van de Kamp hebben we in zijn rol als ACP-voorzitter en VCP-vicevoorzitter gesproken over het onderwerp pensioen. Het artikel hierboven staat ook in ons magazine Politiebericht dat een dezer dagen bij ACP-leden op de mat valt. Daarin verwijzen we naar een podcast (audiobestand). Deze verschijnt binnenkort online. In de opname hieronder vertelt Van de Kamp over het pensioenakkoord en waarom de VCP, in lijn met het bericht van het ABP van 27 september, streeft naar een evenwichtige rekenrente waarin gekeken wordt naar het rentepercentage en de opbrengsten van het fonds. Wordt vervolgd.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN