LOPV en ACP slaan handen ineen

LOPV en ACP slaan handen ineen

15 jan 2019, lopv

De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) en Politievakbond ACP gaan samen verder. Met deze stap willen zij ervoor zorgen dat de positie van politievrijwilligers nog verder verbeterd wordt. 

Beide organisaties staan voor de belangen van (vrijwillige) medewerkers van de Nationale Politie en voor een gezond en vitaal politievak en zijn ervan overtuigd samen nog meer te kunnen bereiken voor leden. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Politievrijwilligers vervullen een belangrijke rol, ze dragen bij aan een veilige samenleving en ondersteunen de beroepsagenten. Hun maatschappelijke betrokkenheid is hartverwarmend. We steunen hen dan ook in het werk wat ze voor de politie verrichten.”

De samenwerking betekent voor LOPV-leden een uitbreiding van de dienstverlening die zij gewend zijn vanuit de LOPV. Zo kunnen zij een beroep doen op juridisch advies en bijstand door ervaren ACP-juristen die goed thuis zijn in de rechtspositie van politieambtenaren. Ook kunnen zij gebruikmaken van andere dienstverlening van de ACP op het gebied van werk en inkomen, zoals trainingen via de ACP Academy en hulp bij belastingaangifte. Via ARAG kunnen leden zich bovendien tegen een aantrekkelijk tarief verzekeren voor rechtshulp bij juridische conflicten in de privésfeer.  De LOPV-leden zijn inmiddels schriftelijk uitgebreid over het lidmaatschap geïnformeerd.

Professionaliteit

LOPV-voorzitter Michael Sijbom: “Voor ons is de samenwerking met de ACP een belangrijke, onvermijdelijke stap om verder te professionaliseren. Door de jaren heen is de LOPV uitgegroeid tot een organisatie die serieus genomen wordt door alle partijen. Dit willen wij graag zo houden. De professionaliteit van de ACP kan ons hier enorm bij helpen. Voor de LOPV is het niet haalbaar om alle belangen individueel te behartigen. De ACP daarentegen heeft de mensen in huis om dit wel te doen. Door deze samenwerking krijgen onze leden meer en kunnen wij ons als bestuur optimaal inzetten voor de collectieve belangenbehartiging.”

Inzet

De ACP is al een lange tijd hard aan het werk voor politievrijwilligers. Samen met de andere politiebonden en een vertegenwoordiger van de LOPV maakt de ACP deel uit van de werkgroep Politie Vrijwilligers. De insteek daarbij is dat we de vrijwilliger als volwaardige collega binnen de Nationale Politie willen zien. Tot voor kort ging iedere eenheid heel divers om met de vrijwilligers. Daarom is de werkgroep gestart met het maken van een zogenoemd inzetkader. Hierin staan onder andere de taken, werkzaamheden en maximale inzeturen voor de vrijwilligers genoemd. Dit geeft iedereen meer duidelijkheid.

BARP

Ook is de werkgroep bezig om samen met de werkgever de wet- en regelgeving aan te passen, zodat de vrijwilliger komt te vallen onder het Barp (Besluit algemene rechtspositie politie). Dezelfde rechtspositie voor alle collega’s met daarin duidelijk wat wel/niet van toepassing is voor de vrijwilliger. Dit is lang en tijdrovend werk wat met uiterste precisie moet worden uitgevoerd. Zo komen we natuurlijk nog veel zaken tegen die ook beter geregeld moeten worden. Wanneer kan een vrijwilliger bijvoorbeeld solliciteren op een interne vacature? Uiteindelijk zullen alle zaken duidelijk beschreven staan.

Landelijke toetsingscommissie vrijwilligers

Daarnaast bestaat de landelijke toetsingscommissie vrijwilligers. De commissie toetst aanvragen van eenheden om vrijwilligers aan te nemen. Er wordt besproken over wat wel en niet kan. Zo wordt voorkomen dat we de vrijwilliger ‘misbruiken’ voor oneigenlijke werkzaamheden en dat er sprake is van werkverdringing.

Heb je vragen over het nieuwe lidmaatschap en de diensten van de ACP, mail dan naar ledencontact@acp.nl of bel naar 033 – 495 28 88.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN