Meer casemanagers GTPA nodig

Meer casemanagers GTPA nodig

12 apr 2018, veilig en gezond werken

Na druk van de ACP en andere politiebonden komen er meer casemanagers GTPA. Dit zijn politiemedewerkers die collega’s helpen nadat zij geconfronteerd zijn met een geweldsincident en daarvan melding hebben gemaakt.

In 2010 is de uitvoeringsregeling Geweld tegen politieambtenaren (GTPA) in het leven geroepen. Daarin staan afspraken over hoe het korps moet handelen nadat een collega met geweld te maken krijgt. Voorheen – toen de politie nog in 26 regio’s was opgedeeld – waren er 40 tot 50 politiemedewerkers die de GTPA-dossiers in behandeling namen.

Andere werkelijkheid

Nu zijn er nog slechts 11 casemanagers GTPA. Die 11 hardwerkende collega’s kunnen het werk bij lange na niet aan en dus blijven er veel zaken liggen. Hoewel de korpsleiding met de mond belijdt dat de zorg voor de collega’s topprioriteit heeft, is dit het zoveelste bewijs dat de werkelijkheid helaas anders is.

Werklast en capaciteit

Op aandringen van de ACP en andere bonden heeft de korpsleiding nu aangegeven dat het aantal casemanagers wordt verhoogd naar 24. Dit om de eerste nood te ledigen. Dit is nog niet genoeg. Het is nog steeds minder dan de helft van het oorspronkelijke aantal casemanagers GTPA bij de politie. De korpsleiding heeft aangegeven om de werklast in kaart te brengen en daaruit af te leiden hoeveel capaciteit er nodig is ter uitvoering van de regeling GTPA. Gezien het belang voor politiecollega’s, volgt de ACP dit traject scherp.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN