Meerderheid voor Onderhandelingsresultaat CAO Politie

Meerderheid voor Onderhandelingsresultaat CAO Politie

31 okt 2018, cao

Bij de ACP was het respons-percentage 26 procent: in totaal vulden 5.950 ACP-leden het vragenformulier in. Van deze deelnemers was 63,7 procent VOOR het ondertekenen van de nieuwe politie-CAO; 36,3 procent vond het onderhandelingsresultaat niet goed genoeg.

Op 31 oktober hebben de besluitvormende organen van de vier politiebonden ieder voor zich besloten de nieuwe CAO te ondertekenen. Zij volgden daarmee de stemming onder de leden. Bij iedere bond stemde een meerderheid in de digitale peiling voor het onderhandelingsresultaat. De totale opkomst was met 29% wel lager dan de 50% waar vooraf op was ingezet. Ook bij de circa 5.000 collega’s die naar een van de 29 bijeenkomsten in het land kwamen, was (bij handopsteken) een meerderheid positief. 

Bij de collega’s die positief zijn over het afsprakenpakket bestaat wel de nodige twijfel aan het vermogen van de werkgever om alle afspraken na te komen. Hier passen dan ook strakke tijdslijnen in de uitwerking van de CAO, veel transparantie en structurele controle op de voortgang. We geven de werkgever geen ruimte om nog te manoeuvreren. Het tekenen van de CAO wordt het begin van een veranderingsproces.

Het CAO-onderhandelaarsresultaat bevat vergaande afspraken over balans in werk en privé, beloning en toeslagen, loopbaanbeleid en veilig en gezond werken. Daarop is overwegend positief gereageerd. Wat betreft het ouderenbeleid hadden veel collega’s gehoopt op meer. Er zijn weliswaar afspraken gemaakt over gratificaties, deeltijdpensioen, aangepaste takenpakketten en tegemoetkomingen voor 55+. Maar dat alles zorgt er niet voor dat collega’s eerder kunnen stoppen met werken. Terwijl zo’n regeling vanwege de zwaarte en het risico van het politievak wel wenselijk is. Op dit vlak blijven fiscale wetten het maken van afspraken voor de politiesector financieel in de weg staan – net als in andere sectoren.

De komende tijd willen we die andere sectoren dan ook aan ons binden en gezamenlijk aan de Tweede Kamer laten weten dat we ons niet met een kluitje het riet in laten sturen. Ieder resultaat dat langs die route wordt bereikt, zal door een speciale clausule kunnen worden toegevoegd aan de CAO Politie.

Bekijk het CAO-akkoord

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN