Nationale Politie onderzoekt invoering stroomstootwapen sinds 2015

Nationale Politie onderzoekt invoering stroomstootwapen sinds 2015

17 mrt 2016, veilig en gezond werken

In de media ontstond deze week enige onduidelijkheid over het stroomstootwapen (de Taser) als potentieel nieuw geweldsmiddel voor de politie. In feite is de Nationale Politie al in 2015 het ‘less lethal weapons’-traject gestart, waar onderzoek naar het stroomstootwapen deel van uitmaakt.

Als politievakbond ACP houden wij ons al vele jaren bezig met de bewapening, uitrusting en kleding voor de politie. Op het punt van de bewapening is het uitgangspunt dat we steeds blijven zoeken naar (nieuwe) middelen die bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van het politieoptreden als het gaat om de toepassing van geweld vanuit de beginselen proportionaliteit en subsidiariteit.

Invoering stroomstootwapen

Op grond hiervan heeft de ACP circa vier jaar geleden gepleit voor de invoering van het stroomstootwapen bij de politie. Dit vooral vanuit het perspectief dat de werking van pepperspray op verdachten onder invloed van drugs en/of alcohol in nogal wat gevallen te beperkt is. Dit is mede gebaseerd op een pilot bij bijzondere eenheden van de politie. De evaluatie hiervan is destijds naar de Tweede Kamer gestuurd. Minister Opstelten heeft destijds besloten om het stroomstootwapen toe te voegen aan de geweldsmiddelen van die betreffende diensten.

Na de Kamerbrief heeft de (toenmalige) minister in 2014 aan de Kamer toegezegd dat de politie het vraagstuk van het stroomstootwapen zal meenemen in een breder ‘less lethal weapons’ (LLW)-traject dat de Nationale Politie in 2015 is gestart. De politie is bezig om een onderzoeksprogramma op te stellen voor het LLW-traject. Onderdeel van het onderzoeksprogramma is een pilot met het stroomstootwapen in de basispolitiezorg.

Pilot

Volgens de huidige planning zou – bij instemming met de opzet et cetera van de pilot rond de zomer – de pilot in het najaar van 2016 van start kunnen gaan met een looptijd van één jaar. Eind 2017 zal de pilot dan worden geëvalueerd en kan er besluitvorming plaatsvinden over het al dan niet toevoegen van dit geweldsmiddel aan de (standaard)bewapening van de politie en (als het middel wordt toegevoegd) welke collega’s hiermee uitgerust kunnen worden.

Wel is het van belang om te vermelden dat ook dit geweldsmiddel niet zonder risico’s is. Rapporten uit o.a. de VS en Amnesty International maken dit ook duidelijk. De risico’s van het stroomstootwapen spelen een belangrijke rol in de publieke opinie over de wenselijkheid van dit geweldsmiddel. Wat de ACP betreft wordt het stroomstootwapen in het spectrum van geweldsmiddelen tussen pepperspray en het vuurwapen gepositioneerd. Niet in plaats van het vuurwapen maar als aanvulling op de beschikbare geweldsmiddelen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN