Nieuwe ronde

Nieuwe ronde

10 jul 2019, cao

Door: ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp

De weg is vrij. Wij maken ons weer op voor gesprekken met de werkgever om eerder stoppen met werken mogelijk te maken. De wettelijke obstakels om over dit cruciale onderwerp binnen de politiesector afspraken te maken, worden met het nieuwe pensioenakkoord eindelijk deels opgeheven.

Jarenlang is eerder stoppen met werken ontmoedigd door de politiek, met tal van maatregelen. Daarom tuigden wij ruim twee jaar geleden al de eerste acties op voor een fatsoenlijk pensioen. Ook lieten wij van ons horen met een burgerinitiatief – dat meer dan 40.000 mensen steunden – om de politiek te dwingen blokkades voor vroegpensioen weg te nemen. Het afschaffen van de boete op eerder stoppen met werken en het ophogen van extra belastingvrije verlofuren. De Tweede Kamer wees het af. Toch lukte het ons om dit op de onderhandelingstafel tussen kabinet, werkgevers en vakcentrales te krijgen. Met resultaat.

Er ligt een pensioenakkoord dat perspectief biedt. De afspraken moeten ertoe leiden dat het pensioen eerder kan meestijgen met de prijzen én dat de dreigende kortingen worden afgewend of in ieder geval dusdanig verkleind. Ik snap dat mensen nog met vragen zitten en weinig vertrouwen hebben, gelet op onheilspellende mediaberichten over de rekenregels voor pensioenfondsen. Een stuurgroep – met daarin ook de vakcentrales – waakt over de uitwerking van de afspraken. Toch heeft het akkoord al impact. Want ook de AOW-leeftijd wordt voorlopig bevroren waarna deze minder snel stijgt. De boeteregels worden tijdelijk versoepeld voor mensen die drie jaar voor de AOW-leeftijd willen stoppen met werken in afwachting van een structurele regeling. En het aantal LFU-uren, extra (doorbetaald) verlof, wordt verdubbeld. Het totaalpakket aan afspraken biedt kansen voor onze sector.

Wij hebben het niet voor niets in de CAO laten opnemen: als veranderde wetgeving leidt tot een afspraak over de mogelijkheid tot vervroegde pensionering, dan gaan we praten over de gevolgen daarvan voor de politie. Die opening is er. Dankzij alle collega’s die van zich hebben laten horen of zelfs de barricades zijn opgegaan. Dank! De volgende stap is dat wij in gesprek gaan met de werkgever. Of dat zonder slag of stoot zal gaan? Wie zal het zeggen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN