NP liet vergrijzing te lang liggen

NP liet vergrijzing te lang liggen

29 nov 2017, Werk

Een half jaar geleden vroeg de ACP de korpschef in een brandbrief om (met het oog op de naderende pensioengolf) direct 1000 extra politiemensen op te leiden. Voor financiering kon desnoods een voorschot worden genomen op de begroting. De korpschef zei daarop eerst de uitkomsten van het regeerakkoord af te willen wachten. De ACP is verbijsterd dat de NP ruim een half jaar later zelf aan de bel trekt. Gerrit van de Kamp: “Er is kostbare tijd verloren gegaan en nog altijd geen begin gemaakt met het aanvullen van de tekorten door de aankomende vergrijzing.”

Als klap op de vuurpijl geeft de korpsleiding ook nog aan dat de € 276 miljoen van het kabinet het probleem niet gaan oplossen. Van de Kamp: “Mij is volstrekt onduidelijk waarom de NP de vergrijzingsgolf zo passief over zich heen laat komen. Veel oudere collega’s gaan met pensioen. We weten al 20 jaar dat we hen moeten vervangen en het is ook al langer bekend dat dit niet kan met de nieuwe aanwas. De ACP is hier steeds glashelder over geweest. De brandbrief die we een half jaar geleden stuurden, kwam niet bepaald uit de lucht vallen. Op dat moment had de korpsleiding geld moeten lenen en 1000 aspiranten extra moeten opleiden. Dan hadden we sneller dan nu de grootste gaten kunnen vullen. De NP is te afwachtend geweest en de collega’s worden daarvan de dupe.”

Uit de negatieve spiraal

De ACP wil dat de korpsleiding radicale keuzes maakt om verdere achteruitgang van de NP te voorkomen. Van de Kamp: “De NP moet uit de negatieve spiraal van capaciteitsproblemen, werkdrukte en ziekteverzuim worden getrokken. Van de korpsleiding mogen we de daadkracht en het commitment verwachten om daarmee aan de slag te gaan.” De ACP kwam onlangs met acht verbeterpunten:

1. Verhoog de capaciteit van robuuste basisteams
2. Herzie de verplichting om teams te leveren voor allerlei zaken buiten de teams
3. De minimumsterkte voor de 24/7 diensten omhoog om het werk veilig en gezond te houden
4. Maak keuzes in de opsporing en zeg niet overal ja tegen. Dat voorkomt overbelasting.
5. Bestuur en OM moeten bepalen wat de politie wel en niet kan doen en die keuzes benoemen richting samenleving.
6. Verlaag de rooster- en werkdruk om ziekteverzuim tegen te gaan
7. Houd de werkdruk van de (uitvoerende) ondersteuning tegen het licht en maak keuzes in het takenpakket
8. Herzie de druk die interne portefeuillehouders uitoefenen op de organisatie. Er is onvoldoende capaciteit beschikbaar om deze werkzaamheden uit te voeren. Er wordt bovendien extra bureaucratie gecreëerd en beslag gelegd op de eveneens beperkte beleidscapaciteit.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN