Ondertekening CAO Politie 2012 – 2014

Ondertekening CAO Politie 2012 – 2014

21 jun 2012, cao

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp heeft vandaag (donderdag 21 juni) namens alle leden (25.000) zijn handtekening gezet onder het CAO-akkoord met de werkgever. Daarmee is de nieuwe CAO Politie 2012 ? 2014 een feit. Voorafgaand aan de ondertekening heeft Van de Kamp een verklaring aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (V&J) overhandigd. In deze verklaring gaat de ACP nader in op het gevoel van wantrouwen, dat onder een groot deel van de achterban leeft, richting kabinet, politici en de korpsleiding.

Met het ondertekenen van de nieuwe CAO voor politiemensen wordt een intensieve periode afgesloten. Daarmee is dit CAO-traject echter nog niet ten einde. Vanaf nu moeten de afspraken die aan de onderhandelingstafel zijn gemaakt op een goede manier worden uitgevoerd. Dat ligt gevoelig bij veel politiemensen, zo is tijdens de ledenraadplegingen onder de achterban gebleken.

Uitwerking afspraken

?De opgebouwde frustraties, boosheid en teleurstelling over het niet nakomen van afspraken leeft onder veel politiemensen en dat is duidelijk tot uiting gekomen tijdens dit CAO-traject. Dit wantrouwen richting kabinet, politici en de korpsleiding nemen we zeer serieus. Wij kunnen immers niet meer aan onze achterban uitleggen dat zij hun verantwoordelijkheid niet nemen. De nadere uitwerking van de afspraken zullen wij daarom nauwlettend volgen. Zodra er enige twijfel is aan de uitvoering, zal stevig in actie worden gekomen?, licht Van de Kamp toe. ?Wij willen niet dat het wantrouwen het draagvlak voor de CAO gaat aantasten.? Download onderaan dit artikel de verklaring die de ACP aan minister Opstelten heeft overhandigd.

Vragen

De ACP heeft de afgelopen maanden haar uiterste best gedaan om haar leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de CAO-ontwikkelingen. Via onder meer de eigen site, de actiesite politieacties.nl, het bondsblad Politiebericht, digitale nieuwsbrieven en vele ledenbijeenkomsten door heel het land. Daar zal de ACP ook de komende tijd in investeren.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN