Ontmoeting

Ontmoeting

24 apr 2018, acp plus

Wat een inspirerende bijeenkomst op 10 april! Ruim 300 leden van 55 jaar en ouder bezochten de jaarlijkse vergadering van ACP Plus in Bronbeek. De grote zaal was bijna te klein. Extra stoelen waren aangesleept en direct bij binnenkomst zat de sfeer er al goed in. Er werd op schouders geslagen en handen werden driftig geschud. Er overheerste een vrolijke sfeer van herkenning.

Na het formele huishoudelijke gedeelte ging ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp in op de ontwikkelingen rond ons pensioen en de onderwerpen van de komende CAO-onderhandelingen. Spannend wordt het zeker. Niets is meer vanzelfsprekend, maar als het aan de ACP ligt wordt er niet getornd aan gemaakte afspraken over bijvoorbeeld het recht op nachtdienstontheffing voor 55-plussers. De scheve leeftijdsopbouw die een zware wissel trekt op jongere en oudere collega’s, de roofbouw op politiemensen door de structurele onderbezetting en alsmaar oplopende werkdruk moeten drastisch worden aangepakt.

Daar is onze voorzitter helder in. Het is veelzeggend dat het zoeken naar oplossingen van deze problemen zo’n belangrijk onderdeel is van de CAO-onderhandelingen. Dat laat wel zien dat er nu echt verbeteringen moeten plaatsvinden, wil er een einde komen aan het gebrek aan vertrouwen van politiecollega’s in de leiding en het hoge ziekteverzuim. Gerrit deed een extra beroep op solidariteit tussen jong en oud. Om zoveel mogelijk met elkaar aan te pakken. Om zodoende als sterke vakbond te bereiken wat wij met elkaar voor ogen hebben. Blijf daarom vooral lid van jouw ACP.

De presentatie over mentale weerbaarheid die volgde na het gloedvolle betoog van Gerrit maakte de aanwezige leden bewust van hun handelen en de gevolgen daarvan. Iedereen deed enthousiast mee met de oefeningen en trainer Ruud van de Veerdonk kreeg veel positieve reacties.

Toch was het belangrijkste van deze dag de ontmoeting. Zowel tijdens als na de bijeenkomst zag ik collega’s die elkaar soms geruime tijd niet hadden gezien en met een lach op het gezicht herinneringen ophaalden. Anderen genoten in stilte achter de ‘blauwe hap’ van het geroezemoes en de aanwezigheid van vele bekenden. We onderschatten vaak het belang van de ontmoeting. Deze dag heeft opnieuw bewezen dat daar binnen de ACP veel waarde aan wordt gehecht. We gaan ermee door. Iedereen bedankt. Tot volgend jaar!

Door: Ben Wiltink, bestuurslid ACP Plus

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN