Onvolledige pensioenopbouw RPU

Onvolledige pensioenopbouw RPU

1 mrt 2018, rpu

Er wordt geen uitzondering gemaakt voor politiemedewerkers als het gaat om de fiscale spelregels bij collectieve regelingen voor deeltijdpensioen. Dat heeft de belastingdienst besloten. Het gevolg is dat deelname aan de RPU sinds 1 januari 2018 enkel nog voor collega’s van 58 jaar en ouder gepaard gaat met pensioenopbouw over het volledige salaris.

Op basis van de Regeling Partieel Uittreden (RPU) kan je bij de politie vanaf 55 jaar maximaal 11,1 procent minder gaan werken. Bijvoorbeeld van 36 naar 32 uur. Over de niet-gewerkte RPU-uren krijg je de helft (5,5 procent) doorbetaald. Door nieuw beleid van de belastingdienst bouw je over de 5,5 procent salariskorting geen pensioen meer op. Dat was voorheen wel het geval. Bij een salaris op het maximum van schaal 8 kost je dat circa 50 euro aan pensioenopbouw per jaar. Download meer rekenvoorbeelden opgesteld door de werkgever.

Aanvragen

Gedurende de discussie over de RPU met de belastingdienst, heeft de werkgever nieuwe RPU-aanvragen voorlopig aangehouden. Nu er duidelijkheid is, worden de collega’s jonger dan 58 jaar met een RPU-aanvraag in de gelegenheid gesteld om deze aanvraag – als jij dat wil op basis van de nieuwe informatie – in te trekken. De werkgever heeft aangegeven collega’s daarover deze week een persoonlijk bericht te sturen.

Terugwerkende kracht?

Het is nog onduidelijk welke gevolgen de nieuwe fiscale regels hebben voor de collega’s die vóór 1 januari 2018 al op jongere leeftijd dan 58 jaar deelnamen aan de RPU. De werkgever en belastingdienst zijn daarover nog in gesprek. De ACP volgt dat overleg nauwlettend. Er is die collega’s altijd meegegeven dat de pensioenopbouw volledig zou zijn. Dat is in veel gevallen ook vastgelegd in de toekenningsbesluiten. Het kan niet zo zijn dat ook zij nadeel ondervinden van de nieuwe regels. De ACP raadt deze leden aan om hun besluit over de RPU alvast op te zoeken.

Pensioenbeleid

Het nieuwe beleid vloeit voort uit de door de politiek versoberde pensioenwetgeving. De ACP betreurt de gang van zaken en blijft bij de politiek aandringen op een goed pensioen voor politiemensen. Zo heeft de ACP vorige week samen met de andere bonden een burgerinitiatief met ruim 40.000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Met als doel dat de politiek een deel van de opgeworpen fiscale drempels opheft, zodat vakbonden en werkgevers aan de CAO-tafel oplossingen kunnen afspreken voor mensen die na tientallen jaren zwaar werken fysiek en/of mentaal versleten zijn.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN