Ook havenarbeiders in actie voor ouderenregeling

Ook havenarbeiders in actie voor ouderenregeling

14 nov 2018, pensioen

De roep om een ouderenregeling voor zware beroepen groeit. De gezamenlijke politiebonden vragen daar al lange tijd aandacht voor. Dat FNV Havens hier nu (13 december) actie voor gaat voeren, wordt dan ook toegejuicht door de politiebonden.

De politiebonden en FNV Havens willen een AOW die de sociale partners de ruimte geeft om voor mensen die tientallen jaren zwaar en onregelmatig werk hebben gedaan een vervroegd pensioen te regelen. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Deze mensen verdienen een mogelijkheid om te stoppen met werken op een moment dat hun gezondheid nog niet volledig gesloopt is door hun werk. Daarvoor is het noodzakelijk dat de politiek een eind maakt aan de ‘automatische’ verhoging van de AOW-leeftijd op basis van de levensverwachting die in 2013 is ingevoerd.”

ANPV-vicevoorzitter Hans Schoones: “De politiek moet nu eens gaan inzien dat het niet realistisch is voor politiemensen om hun mentaal en fysiek zware beroep tot op late leeftijd in de volle omvang uit te voeren.”

Politieke ommezwaai noodzakelijk

NPB-voorzitter Jan Struijs: “Ook wij vinden dat het kabinet moet terugkomen op de verhoogde AOW-leeftijd. Het vertragen hiervan alleen is niet voldoende. Alleen dan is het voor werkgevers en de bonden financieel haalbaar om in CAO’s regelingen af te spreken om mensen eerder te laten uitstromen dan op de AOW-gerechtigde leeftijd. Wie al vroeg in dienst komt, moet volgens ons ook wat vroeger kunnen stoppen. Daarvoor is dan ook nog een andere politieke ommezwaai nodig, namelijk het opheffen van de huidige fiscale boete op vroegpensioen.”

Niek Stam van FNV Havens: “Werknemers die in onze 24 uurs-economie langdurig ploegendiensten draaien, moeten eerder kunnen stoppen met werken dan op de AOW-gerechtigde leeftijd.” Net als politiemensen, werken havenarbeiders veel in ploegendiensten. We weten dat mensen die veel ploegendiensten draaien een lagere levensverwachting hebben dan mensen die dit niet doen. Stam: ‘Ook om die reden is de klakkeloze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd een politiek besluit van een ongekende kortzichtigheid. Het wordt tijd dat deze onrechtvaardigheid wordt stopgezet.” In december houdt FNV Havens een 66 minuten-actie in Rotterdam. De politiebonden steunen deze actie van harte.

Breed gedragen

Van de Kamp: “Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk sectoren met zware beroepen van zich laten horen en we elkaar helpen om die boodschap verder te brengen. De politie staat niet op zichzelf. Evenmin als defensie, de bouw, de zorg, havenarbeiders en tal van andere zware beroepen. De roep om een regeling voor ouderen wordt breed gedragen en het is de hoogste tijd dat dit ook in Den Haag doordringt.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN