Overleg politiebonden over principeakkoord pensioenen

Overleg politiebonden over principeakkoord pensioenen

5 jun 2019, pensioen

Eerder vandaag (woensdag 5 juni) zijn de resultaten van de pensioenonderhandelingen gepresenteerd. De ACP gaat aanstaande vrijdag met de andere bonden om de tafel zitten om te kijken wat de gevolgen zijn voor de politiesector.

Na de mislukte onderhandelingen van vorig jaar volgde een traject van acties, waarbij de ACP en andere politiebonden én bonden van verschillende andere (veiligheids)sectoren de druk bij het kabinet voor een fatsoenlijk pensioen opvoerden. Het werd duidelijk dat duizenden werknemers het niet eens waren met de oplopende AOW-leeftijd en dat er een regeling moest komen om eerder stoppen met werken mogelijk te maken. De acties en de maatschappelijke druk die daaruit voortvloeide plus het vooruitzicht op pensioenen die worden gekort, hebben ervoor gezorgd dat het kabinet de onderhandelingen wilde hervatten.

Principeakkoord

De afgelopen weken hebben het kabinet, de werkgevers en vakcentrales verkennende gesprekken gevoerd. Op basis daarvan heeft het kabinet de vakcentrales uitgenodigd om de onderhandelingen formeel voort te zetten die meerdere malen tot diep in de nacht zijn doorgegaan. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er, na consultatie van de besturen waaronder het VCP-bestuur (de vakcentrale waar de ACP bij aangesloten is), een principeakkoord is bereikt.

Overleg politiebonden

Morgen (donderdag 6 juni) is een extra vergadering van het ACP-bondsbestuur, een afvaardiging van leden, ingelast. Daar wordt het resultaat besproken en bekeken op welke wijze de besluitvorming hierover binnen de ACP zal plaatsvinden. Daarvoor vindt komende vrijdag 7 juni ook overleg plaats met de andere politievakbonden. Gedurende dit traject is immers voortdurend samengewerkt. De ACP pleit er daarom voor om dat ook rond de besluitvorming te doen. Zodra hierover duidelijkheid is en de gevolgen van het principeakkoord voor de politiesector inzichtelijk zijn gemaakt, wordt dat gedeeld met de achterban.

Downloads

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN