Pensioenakkoord. Nee, tenzij

Pensioenakkoord. Nee, tenzij

24 jun 2011, pensioen

Het bondsbestuur van de ACP heeft gisteren (woensdag 22 juni) uitgebreid gesproken over het pensioenakkoord. Zij is van mening dat er onvoldoende is veranderd om tot heroverweging van het standpunt van de ACP te komen. ?Het pensioenakkoord zoals dat er nu uitziet, ligt nog ver af van wat voor onze leden acceptabel is?, aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

“Bepaalde groepen, vooral jongeren, worden benadeeld in het pensioenakkoord dat de sociale partners enkele weken geleden hebben getekend. Er is bovendien nagenoeg niets veranderd als het gaat om een regeling voor mensen met zware risicovolle beroepen.”

Besluitvorming

Vorig jaar was de ACP als één van de weinige vakbonden tegen het pensioenakkoord. Na een ledenraadpleging bleek dat tweederde deel van de ACP-leden het akkoord afwees. Het pensioenakkoord bood geen oplossing voor mensen met een zwaar beroep en legde risico?s eenzijdig bij werknemers neer. Verder werd door de voorgestelde verhoging van de AOW-uitkering de rekening weggehaald bij werkgevers en neergelegd bij de belastingbetalers. Ook ontbrak het aan concrete afspraken om de kans op werk voor oudere werklozen te vergroten.

Nadelen vergroot

In het nieuwe pensioenakkoord zijn deze nadelen niet weggenomen. Ze zijn feitelijk vergroot. Zo krijgen pensioenfondsen de mogelijkheid om risicovoller te beleggen en wordt de AOW-verhoging gefinancierd door het grotendeels afschaffen van inkomensondersteuning aan ouderen met een laag inkomen. Bovendien heeft het Centraal Planbureau (CPB) aangegeven dat vooral jongeren grote risico?s lopen met dit pensioenakkoord.

Breed sociaal akkoord

De ACP vindt daarom dat werkgevers, het kabinet en de vakbeweging terug moeten naar de onderhandelingstafel. Zij pleit daarbij voor een breed sociaal akkoord. De aanleiding voor het akkoord is de financieel economische crisis, waardoor méér regelingen dan alleen de pensioenen onder druk staan. In het brede akkoord moet in ieder geval een oplossing worden gezocht voor de problemen met de sociale werkplaatsen. Ook pleit de ACP voor een goede regeling voor jonggehandicapten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

“Wij vinden dat we als vakbeweging onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik nodig collega-vakbonden dan ook uit voor gesprekken over de volle breedte van maatschappelijke thema’s. Er moeten bijvoorbeeld duidelijke afspraken worden gemaakt worden over hypotheekaftrek”, legt Gerrit van de Kamp uit. Daarnaast vindt de ACP het van belang dat de topsalarissen en bonussen van bankdirecteuren aan banden worden gelegd. Kortom: er moet een oplossing komen voor de sociale kwesties, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN