Pensioenakkoord opent deuren voor politie

Pensioenakkoord opent deuren voor politie

25 jun 2019, cao

Eerder stoppen met werken moet binnen de politiesector opnieuw mogelijk worden gemaakt. Daarvoor pleiten de politiebonden in een brief aan minister Grapperhaus van justitie en veiligheid. ‘Vroegpensioen’ was lange tijd niet mogelijk. Maar volgens de bonden opent het pensioenakkoord, dat op 21 juni werd gesloten, nieuwe deuren.

“Politiemensen stellen hun hele werkzame leven in dienst van de samenleving. Ze lopen enorme risico’s om anderen te beschermen, zelfs als dat effect heeft op hun eigen fysieke en mentale gezondheid”, zegt een woordvoerder namens de bonden. “Niets staat de minister nog in de weg om recht te doen aan de tomeloze inzet van politiemensen en eerder stoppen met werken mogelijk te maken.”

Burgerinitiatief en cao

In november 2017 begonnen de politievakbonden ACP, NPB, ANPV en VMHP het burgerinitiatief politiepensioen. Doel was om de Tweede Kamer te laten praten over de fiscale regelingen die een fatsoenlijk politiepensioen in de weg stonden.

Het initiatief werd 40.000 keer ondertekend en diverse malen onder de aandacht gebracht. Maar het kabinet veranderde er geen letter aan. Daardoor kon de minister bij de onderhandelingen voor de CAO politie geen sectorspecifieke afspraken maken over vroegpensioen bij de politie. Hoe hard we in die maanden ook actie voerden en hoe stevig we de onderhandelingen ook in gingen.

Een ruime meerderheid van de politiecollega’s wilde dat niet ten koste laten gaan van alle andere gemaakte cao-afspraken. We kregen daarom het mandaat om akkoord te gaan met het onderhandelingsresultaat. Mits we ons opnieuw in zouden zetten als die kans zich voor zou doen.

Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord heeft korte metten gemaakt met de blokkades die ons eerst tegenhielden. De AOW-leeftijd is tijdelijk bevroren (waarna deze minder hard stijgt), de boeteregels worden versoepeld en het aantal verlofuren dat kan worden opgespaard is fors verruimd. De politiebonden hielden al rekening met een dergelijk scenario bij het afsluiten van de CAO. Daardoor kon een speciale clausule worden toegevoegd waardoor nu verder gesproken kan worden over eerder stoppen met werken.

– Als politieke besluitvorming binnen de looptijd van dit arbeidsvoorwaardenakkoord leidt tot een afspraak over de mogelijkheid van een vervroegde pensionering voor bepaalde beroepsgroepen met een zwaar of hoogrisicoberoep, dan treden partijen met elkaar in overleg over de gevolgen daarvan voor de politiesector –

De politiebonden wijzen de minister op deze afspraak en doen een beroep op hem om binnenkort de koppen bij elkaar te steken, met als uiteindelijk doel om nieuwe ‘vroeg pensioen’-afspraken voor de politie op papier te zetten, die wél recht doen aan de zwaarte van het politiewerk.

Update 23 juli 2019: verkennend gesprek

In reactie op het verzoek van de politiebonden om verder te praten over de mogelijkheden tot vervroegd uittreden voor politiemensen – in vervolg op het pensioenakkoord – nodigt minister Grapperhaus de bonden uit voor een verkennend gesprek. Dat gesprek vindt volgende week woensdag 31 juli plaats.

Tijdens het gesprek op 31 juli nemen de werkgever en de politiebonden het pensioenakkoord met elkaar door om in kaart te brengen wat de afspraken in dat akkoord betekenen voor de politiesector. Ook willen de bonden een tijdpad afspreken voor het vervolg van het overleg om uiteindelijk te komen tot concrete afspraken specifiek voor politiemensen. “Er is met het kabinet een pakket aan maatregelen afgesproken dat eerder stoppen met werken mogelijk moet maken. Het zou vreemd zijn als onze minister als werkgever daarover ineens heel anders denkt”, zegt een woordvoerder van de politiebonden. De mogelijkheden zijn er met dit nieuwe pensioenakkoord.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN