Pensioenoverleg ploft

Pensioenoverleg ploft

21 nov 2018, pensioen

Het overleg tussen vakcentrales en werkgeversverenigingen, waarbij de VCP namens de ACP onderhandelt, over een nieuw pensioenakkoord is stukgelopen. Aan weerszijden was bereidheid om grote stappen te nemen. Maar de vakcentrales konden niet instemmen met een akkoord waarbij eventuele risico’s enkel en alleen worden afgewenteld op werknemers en gepensioneerden. In het nadeligste geval kan dat namelijk betekenen dat zij gezamenlijk 60 tot 100 miljard op hun pensioen moeten inleveren. Daarnaast waren er volgens de VCP nog veel te veel open eindjes.

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Ook als ACP vinden we dat met dergelijke voorwaarden geen akkoord kan worden gesloten. Toch is het uitblijven van nieuwe afspraken slecht nieuws voor iedere Nederlander in loondienst en mensen met een zwaar beroep in het bijzonder.” De VCP vergelijkt het pensioenstelstel met een goed rijdende Mercedes die derhalve wel aan revisie toe is. VCP-voorzitter Nic van Holstein: “We hebben geprobeerd om samen met het kabinet tot een nieuw prototype te komen. Maar het moet wel een verbetering zijn. We gooien ons oude pensioenstelsel niet overboord, voordat we zeker weten dat het nieuwe pensioenstelsel ook door de testfase komt en tot betere en stabielere pensioenresultaten leidt voor de deelnemers.”

Schrappen RVU-boete

De ACP had aan de VCP gevraagd om zich bij het overleg in te spannen voor mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, zoals die door de politiebonden eerder al werden opgenomen in het burgerinitiatief. Het afschaffen van de RVU-boete (die werkgevers moeten betalen wanneer zij werknemers toestaan eerder te stoppen) was een van de maatregelen uit dat plan. Eerder lekte al uit dat er overeenstemming was over schrappen van die boete. Van de Kamp: “Het afschaffen van de RVU-boete lag binnen handbereik. Daarmee is aangetoond dat het niet onmogelijk is wat we vragen. Het is nu aan ons om ons vast te bijten in ons burgerinitiatief en vroeger stoppen met werken langs andere wegen mogelijk te maken.”

Brede beweging

De politiebonden roepen alle vakorganisaties voor zware beroepen op om met hen een vuist te maken en de druk op te voeren. Van de Kamp: “Des te breder de roep om maatregelen, des te moeilijker het voor Den Haag wordt om op haar handen te blijven zitten.” FNV Havens kondigde al 66-minutenactie in Rotterdam aan, waar de politiebonden hun steun aan geven en ook de Coalitie voor Veiligheid bezint zich op actie. Van de Kamp: “Het werk wat onze politiecollega’s doen is fysiek en psychisch zwaar. De politiek kan dat met woorden erkennen, maar daar kopen we niets voor. Wij willen tot pensioenafspraken komen die hier recht aan doen. Deze strijd is nog lang niet gestreden.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN