Plan van aanpak onderbezetting DKDB

Plan van aanpak onderbezetting DKDB

14 aug 2018, Werk

Binnen twee jaar moeten honderd nieuwe beveiligers instromen bij de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Om dat te bereiken zijn de politiebonden, het korps en het ministerie van Justitie en Veiligheid enkele maatregelen overeengekomen. Om zodoende een einde te maken aan de onderbezetting bij de DKDB.

Bij tal van politiediensten, waaronder de DKDB, is de werkdruk onverantwoord groot. De ACP en andere bonden spreken hierover regelmatig hun zorgen uit en dringen structureel aan op oplossingen. Daar waar het de DKDB betreft heeft de ACP regelmatig gesprekken gevoerd met de collega’s en leiding van de Landelijke Eenheid (waar de DKDB onder valt). Voor deze dienst is de roep om meer mensen nu in ieder geval gehoord. De urgentie is doorgedrongen.

Grotere en snellere instroom

De DKDB zelf en de leiding van de Landelijke Eenheid zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de afspraken tussen politiebonden, korps en ministerie. Het brede pakket aan maatregelen is vooral gericht op een grotere en snellere instroom van nieuwe collega’s binnen de beveiligingsdienst. Het is cruciaal dat het personeelstekort wordt teruggedrongen, dat de bezetting op orde komt. Om de werkdruk onder collega’s te verlichten en het vele werk gedaan te krijgen.

Werving

De nadruk ligt op een uitbreiding van mogelijkheden om in- en extern te werven voor de DKDB. De bonden hebben de werkgever er dringend op gewezen dat extern werven niet ten koste mag gaan van collega’s die intern willen solliciteren naar een functie binnen de DKDB. Mensen van buiten de politieorganisatie aannemen kan alleen aan de orde zijn als er intern onvoldoende belangstelling is. Uit overleg is bovendien voortgekomen dat de functie van generalist (schaal 7) binnen de DKDB wordt vervangen door de functie van senior beveiliging (schaal 8) en dat er een toelage wordt gegeven voor werving en behoud.

Maatregelen op hoofdlijnen

100 nieuwe beveiligers

De nieuwe maatregelen om externe kandidaten te kunnen werven zijn tijdelijk. Deze gelden enkel totdat de DKDB de beoogde 100 nieuwe beveiligers heeft (met als uiterste datum 31 december 2020).

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN