Politici behouden ANW-compensatie?! *UPDATE*

Politici behouden ANW-compensatie?! *UPDATE*

9 feb 2018, pensioen

Uit een officieel bericht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken blijkt dat politieke ambtsdragers – in tegenstelling tot politiemensen en vele andere werknemers – de ANW-compensatie van het ABP (voorlopig) behouden. De ACP heeft minister Ollongren hierover opheldering gevraagd. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Het valt niet uit te leggen aan onze leden dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor de versoberingen op pensioengebied wel recht zouden houden op ANW-compensatie.”

In de onderhandelingen met sociale partners in de Pensioenkamer zijn de wijzigingen van de pensioenregeling gepresenteerd als onvermijdelijk. Alternatieven zouden ontbreken. Heikel punt was juist het schrappen van de ANW-compensatie. De compensatie voor nabestaanden in geval van overlijden van hun partner.

Moeilijk tot niet uit te leggen

Vooral ouderen lopen vanwege hun leeftijd een verhoogd risico en worden ineens geconfronteerd met het wegvallen van die compensatie. Terwijl die wel jarenlang op hun pensioenoverzicht stond en zij daar rekening mee hielden. Voor hen resteerde slechts de mogelijkheid om het risico tegen een behoorlijke premie te verzekeren. Deze maatregel was daarom op zichzelf al moeilijk tot niet uit te leggen.

De ACP was dan ook zeer verbaasd en ontstemd over het bericht dat de ANW-compensatie voor politieke ambtsdragers behouden blijft. De verantwoordelijken voor de versoberingen op pensioengebied – immers het gevolg van overheidsmaatregelen – zorgen er dus wel voor dat deze versoberingen henzelf niet treffen. Dat kan niet waar zijn. Daarbij komt dat zij er zelfs beter van lijken te worden, aangezien zij ook nog eens geen geld zouden hoeven in te leggen voor behoud van hun ANW-compensatie.

Goed voorbeeld doet goed volgen

“Dergelijke politieke besluiten en uitzonderingsposities ondermijnen het vertrouwen van medewerkers, zo ook onze leden, in het politieke bestel en de pensioenfondsen volledig”, aldus Gerrit van de Kamp. “Het zorgt terecht voor onbegrip. Wij zijn zeer benieuwd welke overwegingen ten grondslag liggen aan het in stand laten van de ANW-compensatie voor politieke ambtsdragers en hoe de minister met die beslissing het goede voorbeeld meent te geven. Wij verzoeken de minister daarom dringend om opheldering.”

*Update 14/3/2018* Reactie minister Ollongren

‘Mijn insteek is dat de ANW-compensatie voor politieke ambtsdragers niet in stand wordt gehouden’, aldus minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Zij reageert daarmee op de vraag van de ACP om opheldering over een eerder officieel bericht dat politieke ambtsdragers – in tegenstelling tot politiemensen en vele andere werknemers – de ANW-compensatie van het ABP (voorlopig) wel behouden.

Tweede Kamerleden, bewindspersonen, gedeputeerden, wethouders en dagelijks bestuursleden van de waterschappen ontlenen hun pensioenaanspraken aan de wettelijke regeling Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De minister stelt dat het langer duurt om een aanpassing van een wettelijke regeling door te voeren en dat het daarom ‘niet mogelijk is om het wegvallen van de ANW-compensatie al in werking te laten treden op dezelfde ingangsdatum als voor overheidswerknemers’. Zij geeft aan voorstellen te doen voor aanpassing van de Appa.

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Mooie woorden en wij willen daarop kunnen vertrouwen. Onze ervaring daarentegen is dat mooie woorden niet altijd tot acties leiden. Integendeel. Wij zien er dus scherp op toe dat minister Ollongren ook daadwerkelijk nakomt wat zij zegt. Onze insteek is en blijft dat het niet zo kan zijn dat het wegvallen van de Anw-compensatie politici ‘per ongeluk’ bespaard blijft. Dat valt immers niet uit te leggen.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN