Politie loopt risico met opslag en transport vuurwerk

Politie loopt risico met opslag en transport vuurwerk

23 nov 2017, veilig en gezond werken

De opslag en het transport van in beslaggenomen vuurwerk is niet op orde. Politiemensen lopen daardoor onnodig risico en kunnen problemen ervaren met de handhaving. ACP Oost-Brabant trekt hierover aan de bel bij de politiechef Oost-Brabant. Omdat de situatie voor heel Nederland geldt, heeft de ACP bovendien minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op de hoogte gebracht en enkele voorstellen gedaan voor verbetering. Voorzitter Gerrit van de Kamp: “In de aanloop naar Oud en Nieuw zullen de hoeveelheden in beslag genomen vuurwerk weer sterk groeien. Daarmee groeien ook de risico’s. De minister zal dus snel actie moeten ondernemen.”*

De politie en andere opsporingsdiensten slagen er de afgelopen jaren steeds beter in om illegaal vuurwerk op te sporen en in beslag te nemen. Maar met dat succes, moet er ook een structurele oplossing komen voor transport en vernietiging van inbeslaggenomen vuurwerk. De ACP vindt dat dit niet bij de politie hoort. Die is daar namelijk niet voor uitgerust. Daar komt nog bij dat de explosieve massa van illegaal vuurwerk steeds zwaarder wordt. Van de Kamp: “Veel van dit vuurwerk is krachtiger dan een handgranaat. Daar kun je niet voorzichtig genoeg mee zijn.”

Handhaving

Daarnaast zet de ACP vraagtekens bij de bevoegdheid die de politie heeft voor opslag van dit vuurwerk. In Noord-Brabant heeft de Commissaris van de Koning al aangegeven dit jaar handhavend op te treden als het om transport en opslag van gevaarlijk vuurwerk gaat. Dat zou ook gelden voor de politie en andere opsporingsdiensten. Van de Kamp “Er dreigt nu een situatie te ontstaan waarin de ene handhaver de andere moet beboeten.”

Oplossingen

De ACP legt minister Grapperhaus een oplossing voor waarbij de politie zich richt op inbeslagname en proces-verbaal. Het vuurwerk wordt daarbij veilig gesteld tot exact duidelijk is wat de aard en omvang is. Er vindt géén transport meer plaats door de politie, op welke wijze dan ook. In plaats daarvan wordt een beveiligingsbedrijf ingeschakeld om het toezicht op het inbeslaggenomen vuurwerk ter plaatse over te nemen. Vanaf dat moment kan de politie weer worden ingezet voor andere werkzaamheden. Het beveiligingsbedrijf houdt toezicht totdat een bedrijf dat is toegerust voor transport en vernietiging het overneemt. De kosten daarvan kunnen wat de ACP betreft verhaald worden op de verdachte. Van de Kamp: “De omgang met dit vuurwerk wordt zo veiliger voor alle betrokken partijen en politiemensen in het bijzonder. Bijkomend voordeel is dat organisatie investeringen in veilige opslag tot een minimum kan beperken.”

*Update 22-12-2017

Het initiatief van ACP Oost-Brabant om vuurwerkopslag en –vervoer niet langer door de politie te laten doen, is landelijk opgepakt. De NP wil dat de problematiek volgend jaar tot het verleden behoort. In Oost-Brabant is die stap nu al gezet. Daar heeft de eenheidsleiding een particulier beveiligingsbedrijf aangetrokken om het vuurwerk te bewaken en een transporteur om het vervolgens weg te brengen en te vernietigen. De ACP vraagt andere eenheden om dit voorbeeld te volgen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN