Politie sluit binnensteden af

Politie sluit binnensteden af

22 aug 2018, cao

Er is te weinig politie beschikbaar om slagvaardig op te treden tegen criminelen en overtreders. Steeds meer burgemeesters zien dit en slaan alarm. Met een nieuwe CAO-actie willen de politiebonden ook de burger waarschuwen. Politiemensen gaan de komende weken het centrum van verschillende steden afsluiten waar ze de veiligheid niet meer kunnen garanderen. Wie er toch door wil, doet dat op eigen risico.

Actie rond wedstrijd PSV

De eerste actie in deze reeks begint op 29 augustus in Eindhoven, rond de Champions Leaguewedstrijd PSV- BATE. Op verschillende plekken wordt met extra toezicht de toegang tot (een deel van) het centrum beperkt en vertraagd. Supporters en andere burgers worden er vriendelijk op gewezen dat ze een gevarenzone betreden.

Publieksonvriendelijke actie

Een woordvoerder stelt namens de bonden: “Het is onvermijdelijk dat de burger last krijgt van het afzetten van deze acties. Maar politiemensen vinden het noodzakelijk dat ook de burger de ernst van de situatie bij de politie onder ogen ziet.”

Burgemeesters slaan alarm

De onveiligheid waar politiemensen voor waarschuwen werd onlangs benoemd door diverse burgemeesters. Zo wees de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, erop dat de crimineel geld in de hoofdstad leidend is. Ook de drukte door toerisme levert grote veiligheidsproblemen op.

De burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma volgde. Zijn stad krijgt ’s nachts met grote regelmaat met geweld te maken. Bovendien is er steeds meer overlast van dak- en thuislozen, illegalen, drugsgebruikers en dronken personen.

Ook in steden en dorpen die vanwege hun inwonersaantallen minder politiemensen hebben, wordt de pijn gevoeld. Burgemeesters in Limburg zeiden dat Den Haag geen rekening houdt met grensoverschrijdende criminaliteit, de kustplaatsen lieten zien dat smokkelaars in Nederland vrij spel krijgen, schreven vijf burgemeesters in Noord-Brabant een brandbrief over verborgen criminaliteit en werd vanuit Gelderland duidelijk gemaakt dat het werk in de wijk en de aanpak van autobranden er door gebrek aan capaciteit bij inschieten.

Recherche en specialistische diensten

Om nog maar te zwijgen van de onderbezetting bij  recherche en specialistische diensten zoals Infra en DBB. De lijst is eindeloos. De toezegging van 1100 extra agenten (landelijk) lijkt dan ook een druppel op de gloeiende plaat.

Kookpunt bereikt

Minister en korpsleiding hebben de werkdruk bij de politie zo uit de hand laten lopen, dat er gaten vallen die collega’s niet meer dicht kunnen lopen. De politie kan daardoor niet meer de bescherming bieden die zij wil bieden- en die burgers zouden mogen verwachten. Dat komt niet uit de lucht vallen. Politiemensen hebben de afgelopen jaren flink wat extra meters gemaakt. Het is aan hun enorme inzet, loyaliteit en verantwoordelijkheidsbesef te danken dat de Nationale Politie überhaupt nog overeind staat.

De CAO waarvoor nu actie wordt gevoerd, is dan ook niet alleen een strijd voor betere arbeidsvoorwaarden en meer waardering. Het gaat ook over herstel van de organisatie en het vertrouwen in het oplossingsvermogen van korpsleiding en minister.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN