Politiebonden: ‘Geen flexibilisering politie zolang basis niet op orde is’

Politiebonden: ‘Geen flexibilisering politie zolang basis niet op orde is’

18 apr 2018, cao

De ACP, ANPV, NPB en VMHP hebben vandaag een toelichting op hun gezamenlijke CAO-inzet naar de werkgever gestuurd over de formatie en inrichting van de politieorganisatie. Tegelijkertijd heeft de werkgever eindelijk gehoor gegeven aan de herhaaldelijke verzoeken van de politiebonden om op papier te zetten wat hij nu concreet verstaat onder het woord flexibilisering. Een breed begrip immers dat op vele manieren kan worden geïnterpreteerd. De bonden stellen als voorwaarde dat de werkgever eerst de politieorganisatie in de basis op orde brengt, voordat überhaupt kan worden gesproken over zijn flexibiliseringsvoorstellen.

Nu de personele reorganisatie is afgerond, merken veel politiecollega’s dat de gekozen inrichting van de politieorganisatie op veel punten niet aansluit op de dagelijkse praktijk. Met als gevolg:

 

Politiemensen als ‘nummer’

Er zijn structureel te weinig politiemensen om al het werk te doen. Dat zorgt dag in dag uit voor een veel te hoge werkdruk met alle gevolgen van dien voor de veiligheid, gezondheid en het privéleven van politiemensen. Bovendien is de centralisatie van de politieorganisatie doorgeslagen. Veel collega’s voelen zich daardoor een ‘nummer’ in plaats van een gewaardeerde medewerker en de aandacht voor het welzijn en de ontwikkeling van politiemensen dreigt ondergesneeuwd te raken.

Problemen

Vanaf de start van de Nationale Politie hebben de politiebonden gewezen op weeffouten bij de inrichting en de risico’s daarvan. Veel van de problemen worden bevestigd door diverse onderzoeken, waarvan de laatste het evaluatierapport van de commissie Kuijken.

Radicale veranderingen

De politiebonden hebben de werkgever nu laten weten met enkele voorwaarden/eisen te komen voor radicale veranderingen van de politieorganisatie die aansluiten op de aanbevelingen van de genoemde rapporten en onderzoeken. Op hoofdlijnen gaat het de bonden om de volgende aanpassingen:

 

Download een uitgebreide toelichting van de politiebonden als PDF-bestand 

Flexibilisering

Aanstaande vrijdag komen de politiebonden met een lijst van concrete voorwaarden/eisen die zij zien als basis voor een toekomstbestendige politieorganisatie. Over die uitgangspunten willen de bonden eerst afspraken maken, voordat überhaupt verder wordt gesproken over de flexibiliseringsvoorstellen van de werkgever.

‘Niet ten koste van politiemensen’

Meer flexibiliteit van de politie is de wens van de regering, gezaghebbenden zoals de regioburgemeesters plus het Openbaar Ministerie én van onze eigen minister en korpsleiding. Nadat de verschillende partijen zich daarover uitspraken en het duidelijk was dat flexibilisering ook hét speerpunt van de werkgever is voor de CAO-onderhandelingen, hebben de bonden direct aangegeven dat het niet zo kan zijn dat meer flexibiliteit ten koste gaat van politiemensen en de werkgever met zijn voorstellen een nog groter beroep doet op de loyaliteit en het uithoudingsvermogen van medewerkers.

De werkgever heeft zijn CAO-voorstellen voor wat betreft flexibilisering inmiddels verder uitgewerkt. De bonden gaan die voorstellen – voorafgaand aan het tweede formele CAO-overleg aanstaande vrijdag 20 april – kritisch lezen. Ben jij benieuwd naar de toelichting van de werkgever? Deze staat op het korpsintranet.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN