Politiebonden in actie voor fatsoenlijk (vroeg)pensioen

Politiebonden in actie voor fatsoenlijk (vroeg)pensioen

6 sep 2018, pensioen

Politiemensen laten doorwerken tot 68 jaar is ongezond, onveilig en ondankbaar. Dat geldt voor meer beroepen die mentaal en fysiek zwaar zijn. Het kabinet daarentegen lijkt zich dit – ondanks de maatschappelijke roep om een fatsoenlijk (vroeg)pensioen – totaal niet aan te trekken. Daarom geven de voorzitters van de vier politiebonden ACP, ANPV, NPB en VMHP zaterdag 8 september in aanloop naar Prinsjesdag opnieuw een signaal af. Ditmaal in Amsterdam.

Op 20 februari hielden de politiebonden een manifestatie in Den Haag met als sluitstuk het aanbieden van ruim 40.000 steunbetuigingen aan de Tweede Kamer. Die vindt dat er al meer dan voldoende gesproken is over een (vroeg)pensioen voor zware beroepen en heeft het burgerinitiatief van de politiebonden met de verzamelde handtekeningen min of meer bij het oud papier gezet.

Erkenning

Het wordt enkel nog bespreekbaar gemaakt met de commissies Justitie & Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat daarvan terechtkomt, is nu maar de vraag. Wel heeft minister Grapperhaus tijdens een van de CAO-acties van de politie te kennen gegeven dat politiewerk een zwaar beroep is. ‘Daar geen discussie over. Ik ben bereid om te helpen zoeken naar oplossingen’, aldus de bewindsman.

AOW-leeftijd

Het ziet er niet direct naar uit dat het kabinet van plan is om het beleid rond de AOW-leeftijd te wijzigen. Op Prinsjesdag zal duidelijk worden hoeveel geld het kabinet vrij wil maken als het gaat om ons pensioen(stelsel). In aanloop daarnaartoe is er zaterdag een FNV-brede demonstratie, waarbij de vier voorzitters van de politiebonden aansluiten om nogmaals specifiek aandacht te vragen voor politiemensen en anderen met mentaal en fysiek zwaar werk.

Actie is reactie

Inmiddels hebben verschillende partijen – die sectoren met een zwaar of risicovol karakter vertegenwoordigen – gereageerd op de oproep van de politiebonden om samen in actie te komen tegen het kabinet als dat nodig blijkt. De bonden zullen op korte termijn met deze partijen afspreken om een vervolgtraject met elkaar te bespreken. Laten we hopen dat het niet nodig is.


Waar gaat het de politiebonden concreet om?

Door wettelijke en fiscale drempels wordt het CAO-partijen in sectoren met een zwaar beroep onmogelijk gemaakt om afspraken te maken over vervroegd uittreden. Daar moet verandering in komen. Niet politiek Den Haag maar sectoren zélf moeten kunnen bepalen of sprake is van een zwaar beroep. Zodoende kan per sector worden bekeken of een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken gerechtvaardigd is. Concreet zijn daarvoor de volgende vier maatregelen nodig:

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN