Politiebonden niet akkoord met nieuw CAO-voorstel

Politiebonden niet akkoord met nieuw CAO-voorstel

26 jul 2018, cao

Het is na uitgebreid ledenberaad duidelijk: wij wijzen het nieuwe CAO-voorstel van de werkgever af. Dit is besloten na contact met een groot deel van de vakbondsleden. De afgelopen dagen voerden wij gesprekken, ontvingen mails, kregen reacties op social media en vergaderden tijdens onze bijeenkomst van 25 juli met zo’n 150 kaderleden en de bondsbesturen. De maat is vol.

Naar buiten toe heeft de werkgever goede sier gemaakt door het benoemen van een loonsverhoging van 7 procent. Dat klinkt misschien als een mooi bod. Die 7 procent is echter uitgesmeerd over 3 jaar. Het gaat bovendien om zoveel meer dan een loonbod.

Nieuwe CAO gaat over meer dan loon

Politiemensen ervaren elke dag een enorme werkdruk. Het aantal medewerkers staat dan ook niet in verhouding tot de grote hoeveelheid werk met alle gevolgen van dien, zoals een hoog ziekteverzuim. Daar moeten structurele oplossingen voor komen. Politiecollega’s willen door hun werkgever gezien worden als medewerker en niet als een productiemiddel.

Ook moet er werk worden gemaakt van het ouderenbeleid en doorstroombeleid. Kortom: de politieorganisatie moet op orde worden gebracht. Zoals verwoord in het herstelplan van de bonden.

Gezagscrisis: geloofwaardigheid politietop groot probleem

Daarnaast spreekt het voor zich dat je alleen een CAO kunt afsluiten met geloofwaardige partners. De afgelopen periode bleek dat de geloofwaardigheid van de politietop als werkgever ernstig onder druk staat. Al heeft de werkgever gesprekken gevoerd met collega’s op de werkvloer; deze paar gesprekken alleen leiden echt niet tot herstel van het vertrouwen in de politietop.

Scepsis

Wat overblijft is scepsis onder politiemensen over het hervatten van de CAO-onderhandelingen. Collega’s hebben het gevoel dat de werkgever onvoldoende doordrongen is van het feit dat grote veranderingen nodig zijn. Het kan niet zo zijn dat collega’s nog jaren door moeten op dezelfde weg. De werkgever moet op dit soort essentiële onderwerpen met concrete maatregelen over de brug komen.

Want voor de politiebonden is duidelijk dat het huidige bod van de minister en korpsleiding nog volstrekt onvoldoende is om tot een gedragen CAO te komen. Voor de bonden blijft het realiseren van het herstelplan en het oplossen van de gezagscrisis (het geloofwaardigheidsprobleem van de werkgever) cruciaal.

Hoe nu verder?

Op grond van het bovenstaande hebben de besturen van de politiebonden de volgende besluiten genomen:

  1. De inzet van de gezamenlijke politiebonden zoals gesteld in ons eerste ultimatum blijft kaarsrecht overeind (gezamenlijke CAO-inzet, herstelplan/capaciteit en oplossen van de gezagscrisis).
  2. Er is ruimte voor verkennend(e) gesprek(ken) met de werkgever over het deel van het bod dat gaat over inkomen en secundaire arbeidsvoorwaarden. De werkgever heeft immers een bod gedaan en nog GEEN eindbod. Er is in deze fase nog geen sprake van heropening van de onderhandelingen.
  3. De uitkomst van verkennend(e) gesprek(ken) bepaalt of de CAO-onderhandelingen heropend worden of niet.
  4. Er is op dit moment geen enkele reden om het actietraject te stoppen. De voorbereiding van meerdere nieuwe acties gaat door.
  5. Vanaf medio augustus worden de acties uitgebreid als de situatie daartoe aanleiding geeft. Zo houden wij de druk op de werkgever.

Uiteindelijk hebben de leden altijd het laatste woord over een eventueel resultaat.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN