Politiebonden roepen op tot actie tegen het kabinet

Politiebonden roepen op tot actie tegen het kabinet

19 jul 2018, cao

De ACP, ANPV, NPB en VMHP roepen andere sectoren op om samen in actie te komen voor een (vroeg)pensioen dat recht doet aan beroepsgroepen met fysiek en mentaal zwaar én risicovol werk. Nu het burgerinitiatief van de politiebonden met ruim 40.000 steunbetuigingen ongegrond is verklaard – omdat de Tweede Kamer vindt dat het onderwerp daar al voldoende is besproken – is het tijd voor een volgende stap.

Begin deze maand riepen de politiebonden de commissie voor verzoekschriften en burgerinitiatieven op om zich niet te verschuilen achter ‘politieke trucs’. De voorzitters van de bonden verzochten dringend om een gesprek en om een heldere en definitieve uitspraak over hun burgerinitiatief. Het antwoord is binnen: de ingediende punten van de politiebonden om de blokkades voor een (vroeg)pensioen op te heffen – en daarmee ook meer doorstroommogelijkheden creëren – komen niet op de agenda van de Tweede Kamer. De commissie geeft opnieuw aan het enkel bespreekbaar te maken met de commissies Justitie & Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mijlenver af van de samenleving

De roep om een fatsoenlijke (vroeg)pensioenregeling om geheel of gedeeltelijk eerder te kunnen stoppen met werken is groot. Tienduizenden mensen spreken hiervoor hun steun uit. Allerlei initiatieven om door te dringen tot de politiek zijn keer op keer gestrand. Dat dit weer gebeurt, is voor veel mensen het zoveelste bewijs dat politiek Den Haag de schadelijke gevolgen van te lang doorwerken voor mensen met een zwaar beroep negeert.

Hoelang blijft het kabinet hier blind voor? Mensen met zware beroepen werken langer, worden in slechtere gezondheid ouder, overlijden in veel gevallen eerder en krijgen minder terug te zien van hun AOW-premie. Alle reden dus om de (politieke) zeilen bij te zetten om iets aan dit probleem te doen. De politiebonden vinden het hoog tijd voor een volgende stap.

Impasse doorbreken

Los van de CAO-acties van politiemensen richting de eigen werkgever, roepen de politiebonden andere sectoren nu op om samen in actie te komen tegen het kabinet. Sectoren zoals de brandweer, defensie en zorg, die net als de politiesector een zwaar of risicovol karakter hebben. Er zijn op dit moment vier punten in de wet die iedere vorm van ‘vroegpensioen’ onmogelijk maken. Gevolg is dat oudere collega’s zich gedwongen zien om langer door te werken en dat jongere collega’s minder kansen hebben om door te stromen naar een hogere functie. De impasse moet worden doorbroken.

Download brief aan zware en risicovolle beroepssectoren


Waar gaat het de bonden concreet om?

Door wettelijke en fiscale drempels wordt het CAO-partijen in sectoren met een zwaar beroep vrijwel onmogelijk gemaakt om afspraken te maken over vervroegd uittreden. Daar moet verandering in komen. Niet politiek Den Haag maar sectoren zélf moeten kunnen bepalen of sprake is van een zwaar beroep. Zodoende kan per sector worden bekeken of een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken gerechtvaardigd is. Concreet zijn daarvoor de volgende vier maatregelen nodig:

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN