Politiebonden samen naar de Dam

Politiebonden samen naar de Dam

23 okt 2018, Werk

De voorzitters van de politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP doen op zaterdag 10 november (van 13:00 t/m 16:00 uur) gezamenlijk mee aan de landelijke demonstratie van de vakcentrales FNV en CNV tegen het sociaaleconomische beleid van het kabinet Rutte III.

De politiebonden zijn het niet eens met de keuze van het kabinet om voor het bedrijfsleven miljarden aan belastingverlagingen door te voeren om het ondernemingsklimaat te verbeteren. Dat geld is volgens de vakbeweging hard nodig voor investeringen in de sociale en publieke voorzieningen in Nederland. Die hebben door jarenlange bezuinigingen (Rutte I en II) ernstig ingeleverd op hun prestatievermogen. In veel gevallen draaien ze vooral op de volharding en loyaliteit van (onderbetaalde) medewerkers.

De sociaal-economische gevolgen van dit afbraakbeleid zijn zo langzamerhand op grote schaal merkbaar. Veel Nederlanders worstelen met financiële problemen, een veel te hoge werkdruk en/of met onzekerheid over hun toekomstige inkomen of pensioen.

Op zaterdag 10 november zullen de politiebonden daarom opnieuw opkomen voor ruimschootse investeringen in de publieke sectoren veiligheid, onderwijs en zorg en voor een sociaal inkomens- en pensioenbeleid.

Programma:

Steun jij deze actie ook? Zorg dan dat je er op 10 november bij bent!

Wij gaan naar de Dam. Jij ook?

niet in uniform

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN