Politiebonden waarschuwen voor verzet *UPDATE*

Politiebonden waarschuwen voor verzet *UPDATE*

5 dec 2018, pensioen

Het kabinet zou er goed aan doen om het in Nederland niet te laten aankomen op verzet van werknemers met zware beroepen. Daarvoor waarschuwen de politiebonden. Al jaren sluimert er woede en onbegrip over de schuivende en stagnerende pensioenen. Met name de zware beroepen, oftewel de veelgeroemde maar weinig erkende ruggengraat van de samenleving, merken daar de gevolgen van.

“Pensioen in Nederland gaat over een pot van 1400 miljard. Dat is twee keer het totale BNP van Nederland!” zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. “Met de huidige pensioenregelingen kunnen mensen geen aanspraak maken op hun rechtmatige deel.” Jongeren dragen onevenredig bij, de onkosten die zzp’ers met zich meebrengen (bij het niet opbouwen van een eigen pensioen) blijven een blinde vlek en het niet-indexeren van pensioenen zorgt ervoor dat de koopkracht van ouderen achteruit holt. Dat de overheid dan gaat morrelen aan de AOW-leeftijd helpt ook niet echt.

Zware beroepen

De onvrede over de huidige aanpak loopt dwars door de generaties. Zo wordt er in veel zware beroepen gewerkt in ploegendiensten. Die trekken een zware wissel op oudere werknemers. Om hen te ontzien, wordt die last grotendeels op jongere werknemers overgeheveld. Daarnaast werkt het grote aantal ouderen als een prop, waardoor jonge werknemers niet kunnen doorstromen en weinig ontwikkelmogelijkheden krijgen. Dat terwijl veel van die ouderen gesloopt zijn door jaren van zwaar werk en hunkeren naar hun pensioen. Van de Kamp: “We zouden juist degenen die zich krom hebben gewerkt, vaak meer voor anderen dan voor zichzelf, erkentelijk moeten zijn. Maar uit niets blijkt dat daar ook maar enig initiatief toe wordt genomen.”

Stuitend

In november klapte het pensioenoverleg, nadat de vakcentrales hun onvrede over de eindvoorstellen hadden laten blijken. Volgens de bonden lijkt het er sterk op dat het kabinet de pensioenkwestie daarmee opnieuw voor zich uit gaat schuiven. Van de Kamp: “We willen initiatief zien. Maar zelfs het schrappen van wetgeving die regelingen op sectoraal niveau in de weg staan, lijkt voor de overheid al een moeilijke stap.” De bonden zien veel onvrede in Nederland, maar juist de verhitte pensioenkwestie is volgens de politievakbonden makkelijk te tackelen. “Het is stuitend dat zowel het kabinet als de Tweede Kamer dan schitteren in onvermogen.”

Actiebereidheid

Politiebonden en havenwerkers slaan nu de handen ineen en maken een start met een sector-overschrijdende beweging. Op 13 december laat die in de haven van Rotterdam voor het eerst van zich horen. Van de Kamp: “Politiemensen hebben bij de CAO-acties laten zien dat hun actiebereidheid groot is. Een goed en rechtvaardig pensioen kon weliswaar nóg niet via het ministerie van Justitie en Veiligheid worden geregeld, maar dat betekent niet dat we ons daarbij neerleggen. Linksom of rechtsom zal Den Haag over de brug moeten komen.” De bonden vragen om spoedig overleg van het kabinet met de vakcentrales. Van de Kamp: “Wetende dat de actie van 13 december slechts de aftrap is van een breed protest, kan het kabinet die kans beter niet laten liggen.”

*UPDATE* 20 december 2018

Het kabinet heeft de ACP en andere politiebonden verzocht om hun verdere acties voor een fatsoenlijk (vroeg)pensioen op te schorten. Maar nieuwe voorstellen blijven uit. Daarom vandaag (20 december) samen met de vakbonden VCP, FNV en CNV in een colonne van tientallen voertuigen naar Den Haag. Daar wordt een kerstboodschap aangeboden in de vorm van een ultimatum, in navolging van het ultimatum van de politiebonden. De bonden willen dat het kabinet structureel meer geld uittrekt om de grote pensioenproblemen op te lossen. Zo niet, meer acties in aantocht. Steeds meer sectoren roeren zich.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN