Politieke discussie over ‘vroegpensioen’ forceren

Politieke discussie over ‘vroegpensioen’ forceren

12 jan 2018, pensioen

De elektricien die de hele dag boven zijn hoofd werkt, de bouwvakker die op zijn hurken beton vlecht, de groepsbegeleidster die vaak te maken heeft met onhandelbaar en soms zelfs agressief gedrag. De loodgieter, de schilder, de stratenmaker, de metaalbewerker en de verpleegkundige. Het zijn niet de makkelijkste vakken waar veel mensen zich al op jonge leeftijd aan verbinden. Er wordt veel op vroege of juist heel late uren gewerkt en het werk is fysiek ontzettend zwaar en slopend. Of mentaal inspannend en stressvol, vanwege alle ellende die men krijgt te verstouwen. Soms vraagt het zowel fysiek áls mentaal het uiterste. Bijvoorbeeld bij de politie, het leger, de ambulance en in de zorg.

Toch heeft dit land een sterke ruggengraat van vakmensen die dit werk dag in dag uit op zich nemen. Natuurlijk omdat het financieel nodig is. Alleenstaanden, stellen en gezinnen moeten ervan rondkomen. Maar ook omdat deze mensen hun vak beheersen. Ze brengen wat moois, nuttigs of gewilds tot stand. Ze doen werk dat niemand anders op wil knappen. Ze helpen anderen vooruit of nemen hen juist in bescherming. Hoe eerlijk is het om deze mensen 40, soms wel 50 jaar door te laten werken? Tot ze niet fit genoeg meer zijn om hun functie naar tevredenheid te vervullen. Tot het werkelijk alles van hen heeft gevraagd, waardoor de gezondheid zo broos wordt dat het überhaupt niet meer mogelijk is om van een pensioen te genieten.

Hier is wat we weten: mensen met zware beroepen werken langer, worden in slechtere gezondheid ouder, sterven eerder en krijgen minder terug te zien van hun AOW-premie. De politiek heeft dit probleem geparkeerd. Waarom? Omdat het ingewikkeld zou zijn om te bepalen wat een zwaar beroep is en wat niet. Te kostbaar misschien ook wel. Afgelopen week noemde het economisch instituut SEO een aparte AOW-regeling voor zware beroepen onuitvoerbaar.

Maar als het niet linksom kan, dan maar rechtsom. Er zijn op dit moment welgeteld 4 punten in de wet die iedere vorm van ‘vroegpensioen’ vrijwel onmogelijk maken. Wij willen dat die regels worden aangepast. Dat de impasse wordt doorbroken. Hiervoor is het nodig dat het mogelijk wordt om de AOW-leeftijd te flexibiliseren, de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing) wordt afgeschaft, het aantal verlofuren (dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard) wordt uitbreid en er een netto-netto pensioenspaarregeling komt die buiten de vermogensrendementsheffing valt.

Worden deze aanpassingen door het kabinet gemaakt, dan ontstaat er ruimte om per sector CAO-afspraken te maken voor een beter en eerlijker pensioen. De politievakbonden hebben het initiatief genomen om dit op de politieke agenda te krijgen. Maar als de ruimte er komt, dan komt die er voor iedereen. Er zijn 40.000 handtekeningen nodig om het onderwerp bij de Tweede Kamer op de agenda te krijgen. Met nog een paar duizend handtekeningen te gaan is dat aantal bijna bereikt. Dus wie je ook bent en waar je ook werkt, teken de burgerpetitie voor het opheffen van blokkades op vroegpensioen.

Namens de voorzitters van de politievakbonden,
Gerrit van de Kamp (ACP), Geert Priem (ANPV), Jan Struijs (NPB), Caroline Bonekamp (VMHP)

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN