Prof Fit: we maken slagen!

Prof Fit: we maken slagen!

12 jun 2018, acp jong

Het trainingsprogramma is (te) zwaar en de online begeleiding kan beter. Dat waren de belangrijkste conclusies van de enquête die werd ingevuld door een meerderheid van de studenten die aan dit trainingsprogramma deelnamen. Kort na de enquête hebben we over de zwaarte van het programma gesproken met de werkgroep gevaarbeheersing van de Politieacademie en de ontwikkelaar van Professioneel Fit. Samen hebben we de mogelijkheden bekeken om een gewichtscorrectie toe te passen. Dit is door beide partijen opgepakt, maar vervolgens door de PA tegengehouden. Zij wil dit eerst verder onderzoeken.

Een teleurstellende ontwikkeling. Er is namelijk al veel informatie bekend en beschikbaar via openbare bronnen. Zo staat op de website van roeimachineproducent Concept 2 een gewichtscalculator, waarbij wordt geadviseerd bij het onderdeel roeien die te gebruiken. Wij hebben hierover contact gezocht met Concept 2 Benelux. Die vertelde ons dat je voor een eerlijke beoordeling altijd rekening moet houden met leeftijd, geslacht en gewicht. Voor de categorie ‘gewicht’ kan dat met een gewichtsgrens (lichte klasse/open klasse). Het is ook belangrijk eerst een 100% score te bepalen (bijvoorbeeld landelijk gemiddelde of wereldrecord) en vast te stellen hoeveel de verschillende categorieën daarvan mogen afwijken.

Om te checken of dit inderdaad haalbaar is, hebben wij ook contact gezocht met de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Deze liet weten dat het voor de hand ligt om een   gewichtscorrectie toe te passen. Roeien is een weerstandsport en de weerstand komt grotendeels van het water. Navenant je zwaarder of lichter bent, ligt de boot meer of minder diep. Op een natuurlijke manier, krijg je daarmee meer of minder weerstand. Iemand met meer gewicht, zal doorgaans ook krachtiger kunnen roeien. Weerstand en roeivoordeel heffen elkaar dan op. Maar bij roeien op het drogen bestaat die weerstand niet. Vandaar dat ook de Koninklijke Nederlandse Roeibond een formule gebruikt om toch rekening te kunnen houden met het verschil in weerstand.

We hebben het advies van de experts in een brief aan de PA gestuurd. Daarbij hebben we gevraagd wat de academie verder nog wil onderzoeken, voordat zij hierover een besluit neemt. Over dit onderwerp en de andere punten uit de enquête willen we verder met de PA in gesprek om Professioneel Fit bij te sturen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN