Puntensysteem sociaal maximum klaar

Puntensysteem sociaal maximum klaar

19 jul 2019, cao

Het puntensysteem van het sociaal maximum is klaar. Met dit nieuwe systeem kan een optelsom worden gemaakt van de gewerkte nachtdiensten, weekenddiensten, consignatie, verschuivingen op verzoek van de werkgever en overuren. Het doel is om te voorkomen dat collega’s door een opeenstapeling van te veel onregelmatig werk overbelast raken.

Uitgangspunt is daarom dat het sociaal maximum niet overschreden wordt. Gebeurt dat toch, dan krijg je daar straks compensatie in tijd (in de vorm van LFU-uren) voor terug. Deze compensatie is nieuw ten opzichte van de huidige Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) en komt bovenop de bestaande onregelmatigheidstoeslagen en vergoedingen. Het systeem is ontwikkeld met input van collega’s en experts op het gebied van werkbelasting.

Invoering in 2020

Het sociaal maximum is afgesproken in de CAO 2018-2020 en is ontwikkeld door de politiebonden en werkgever. Het wordt naar verwachting in de eerste helft van 2020 ingevoerd. Op dat moment komt de LAR te vervallen. Na de zomer volgt uitgebreide informatie over hoe het puntensysteem er precies uitziet en wat dit voor individuele collega’s betekent.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN