Rechtszaak gewonnen: Politiemedewerkers wél recht op toelage

Rechtszaak gewonnen: Politiemedewerkers wél recht op toelage

30 jul 2018, Juridisch

Politiemedewerkers die bij de invoer van de Nationale Politie Medewerker Intelligence en Generalist Intelligence werden, komen wél in aanmerking voor de toelage bezwarende functie (TBF). Dit besloot de rechter onlangs in een zaak aangespannen door de ACP.

De werkgever was van mening dat de TBF niet op deze groep collega’s van toepassing is en betaalde deze dan ook niet uit. Op advies van de bond hebben de medewerkers bezwaar ingediend tegen de salarisstrook. Dit bezwaar leidde tot een gang naar de rechter.

Uitspraak van de rechter

De TBF is een regeling die bedoeld is voor politiemensen die administratieve, technische en andere ondersteunende taken doen. De betrokken ACP-leden voldoen niet aan álle voorwaarden in de regeling. Echter, andere afdelingen die daar ook niet volledig aan voldoen, kregen deze toeslag al wel. Op basis van het het verbod van willekeur is de ACP in het gelijk gesteld door de rechter.

Wat nu?

De rechter heeft de korpschef opgedragen om opnieuw op de bezwaarschriften te beslissen. De ACP volgt dit op de voet.

OVW-procedure

De uitkomst uit deze TBF-zaak staat los van de nog lopende OVW-procedure. Daar is nog geen uitspraak over.

Doe een beroep op ACP juristen

Op elk willekeurig moment behandelt de ACP zo’n 1.000 juridische dossiers. Om dit mogelijk te maken zijn er juristen en advocaten bezig om de belangen van ACP-leden te behartigen. Regelmatig komen we er in onderling overleg met de werkgever uit. In andere gevallen schuwen we de gang naar de rechter niet. Voor individuele leden, of voor groepen zoals in deze zaak. Altijd staat het belang van leden voorop. Als ACP-lid kan je een beroep doen op onze individuele belangenbehartiging. Wil jij ook de zekerheid van juridische hulp op het moment dat jij het nodig hebt? Word nu lid van onze vereniging.

Geen lid, toch een probleem?

Ben je (nog) geen lid en er is sprake van een (dreigend) juridisch probleem? Misschien kunnen we jou ook wel helpen. Meer informatie over juridische hulp als je géén ACP-lid bent.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN