Repareren is begin van beter veiligheidsapparaat

Repareren is begin van beter veiligheidsapparaat

27 mrt 2018, coalitie voor veiligheid

Defensienota 2018 laat volgens de Coalitie voor Veiligheid, waarin de veiligheidsbonden zich verenigen, opnieuw zien dat nieuwe financiële middelen voornamelijk naar herstel zullen gaan. Innovatie en toekomstbestendigheid zijn pas daarna aan de orde. Tijd voor een blik op twee veiligheidssectoren. Welk achterstallig onderhoud is nodig bij defensie en politie?

Defensie

Opleiding

Door bezuinigingen bij defensie zijn de afgelopen jaren duizenden functies geschrapt. Mede daardoor heeft de organisatie moeten schrappen in de opleidingsduur van personeel. Het gevolg is dat het zittend personeel de kennis bij operationele eenheden moet leren, ‘learning on the job’. Zo ontstaat extra belasting bij het operationeel personeel, waardoor de werkdruk onevenredig is toegenomen. Door onvrede verlaat personeel steeds vaker de organisatie, waardoor duizenden vacatures zijn ontstaan.

Onderbemenst en overbelast

Schepen gaan naar buiten, zonder voldoende personeel aan boord. Alleen als de meest essentiële taken niet kunnen worden ingevuld, wordt er niet uitgevaren. Dat geldt niet alleen bij de marine. Ook bij de land- en luchtmacht zijn er fors minder mensen dan een aantal jaar geleden. Terwijl de taken niet minder zijn geworden. Sterker nog, de veiligheidssituatie in de wereld vraagt steeds vaker om inzet van militairen. Met kunst en vliegwerk wordt personeel en materieel ingezet. Vanwege de ernstige tekorten is het de vraag hoe lang deze situatie nog houdbaar is.

Materieeltekort

Technologie die nu inzetbaar is (zoals de Orion-patrouillevliegtuigen) is gedurende de uitverkoop van defensiematerieel (het zogenoemde vredesdivident) aan het buitenland verkocht. Doordat reserveonderdelen voor schepen, vliegtuigen en tanks niet voorradig zijn, moeten die eerst uit andere (tot dat moment inzetbare) voertuigen worden gehaald waardoor deze eenheden niet inzetbaar zijn.

Politie

Opleiding

‘Informeel leren’ wordt het bij de politie genoemd: het principe dat politiemensen na de Politieacademie veel taken ook wel in de praktijk kunnen opdoen. Met name de doorstroommogelijkheden namen hierdoor sterk af. Veel collega’s zien weinig tot geen carrièreperspectief meer.

Onderbemenst en overbelast

Surveillancediensten die nog amper kunnen rondrijden, waarbij politiemensen (zelfs ’s nachts!) alleen in een auto moeten surveilleren. Het aantal voorbeelden van capaciteitsgebrek is even talloos als onverantwoord. Hele basisteams zijn zodanig gekrompen dat ze nog nauwelijks hun werk kunnen doen. Ook recherche is intussen vertrouwd geraakt met structurele onderbezetting. Dat terwijl de werkdruk door nieuwe taken als cybercriminaliteit, ondermijning en terreur alleen maar verder toeneemt.

Materieeltekort

Het materieel is beperkt. Zo zijn er te weinig voertuigen, waardoor de politie moeilijk op meerdere plekken tegelijk kan zijn. Ook is het aantal bureaus om efficiëntie redenen flink teruggedrongen.

Dat defensie, politie en andere veiligheidssectoren ondanks de kaalslag altijd bleven draaien, is te danken aan de enorme loyaliteit van medewerkers. Op www.coalitievoorveiligheid.nl vind je meer informatie over hoe de bonden zich hard maken voor een sterkere veiligheidssector. 

Dit artikel verscheen eerder (in een andere vorm) in Politiebericht

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN