SAOP stimuleert de politiesector

SAOP stimuleert de politiesector

18 jul 2018, Werk

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP) subsidieert uiteenlopende projecten in de politiesector. Een deel daarvan financiert SAOP uit eigen middelen. Zo heeft de stichting projecten mogelijk gemaakt, waarbij werd geëxperimenteerd met roosteren en waarbij mensen met autisme werden ingezet als camerabeeldspecialist. Via SAOP kan ook een aanvraag worden gedaan voor subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Mensen werkzaam binnen de politiesector toerusten voor het werk van nu, morgen en overmorgen. Dát is waar SAOP voor staat. SAOP doet dit door het initiëren, coördineren en stimuleren van (vernieuwende) activiteiten op het brede gebied van arbeid en scholing in de politiesector. SAOP biedt op twee manieren financiële ondersteuning aan een project. Enerzijds financiert het projecten uit eigen middelen, anderzijds kan er via SAOP een beroep worden gedaan op subsidie uit het Europees Sociaal Fonds.

SAOP-subsidie

Het doel van deze subsidie is het functioneren van de arbeidsmarkt van de politie te verbeteren en scholingsactiviteiten te stimuleren. In 2018 gaat het daarbij om projecten op het gebied van: ‘Veilig en gezond werken’, ‘Versterken duurzame inzetbaarheid’ en ‘Diversiteit’. De aanvrager van subsidie moet een organisatie zijn die valt binnen de reikwijdte van de politiesector. Dus ook politiebonden kunnen een subsidieaanvraag indienen.

ESF-subsidie

Via SAOP kan ook een aanvraag worden ingediend voor het subsidieprogramma ‘Duurzame Inzetbaarheid’ van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het doel van dit programma is om mensen langer en productief aan het werk te houden en om in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Je kunt ESF-subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. De aanvraagperiode voor ESF-subsidie loopt van 1 oktober 2018, 09.00 uur, tot en met 26 oktober 2018, 17.00 uur. Het bestuur van SAOP moet eerst instemmen met de aanvraag.

Aanvragen van subsidie

Subsidie kan worden aangevraagd door organisaties in de sector politie,  die vallen ‘binnen de reikwijdte van SAOP’.  Heb jij een project ontwikkeld en denk jij dat subsidie van SAOP of ESF van meerwaarde is? Neem dan voor meer informatie contact op met de secretaris van SAOP, Laurens Raijmakers. Hij is te bereiken via saop@caop.nl. Meer informatie over SAOP en over door SAOP gesubsidieerde activiteiten is te vinden op de website www.saop.nl.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN