Specialistische functies volop in ontwikkeling

Specialistische functies volop in ontwikkeling

30 jan 2018, lfnp

Tijdens een bijeenkomst in Rotterdam heeft de ACP zich onlangs laten informeren door diverse collega’s met een specialistische functie. Bij hen was onduidelijkheid ontstaan over de wijze waarop specialistische collega’s zullen worden aangesteld. Er zou sprake zijn van een nieuw vakgebied in het LFNP. Collega’s gaven aan dit niet te willen. Zij geven de voorkeur aan één (hybride) vakgebied, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende collega’s binnen hetzelfde team.

Aanpassing aanstellingen specialisten

De ontwikkelingen bij de specialistische functies komen voort uit de CAO 2015-2017. Daarin werd afgesproken dat het mogelijk moet worden om specialistische collega’s binnen de politie aan te stellen zonder een brede politieopleiding. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om het construct ATH-BOA zoveel mogelijk te vervangen. Deze twee afspraken hebben raakvlakken, maar moeten niet met elkaar worden verward. Communicatie vanuit de politie heeft helaas nogal wat onrust veroorzaakt. Ook is het goed om te weten dat beide onderwerpen nog worden besproken. Definitieve beslissingen hierover moeten nog worden gemaakt.

Uitvoeringsspecialist

Zoals in de CAO afgesproken is er behoefte aan smal opgeleide bedrijfsvoeringspecialisten met dieptekennis op bepaalde tevoren vastgestelde terreinen. Op dit moment zijn dat met name Digi en Finec. Die collega’s hoeven niet breed inzetbaar te zijn en hoeven daarmee ook niet te voldoen aan de keuringseisen die geleden voor collega’s die wel breed inzetbaar zijn en daarom de volledige politieopleiding (niveau 5 of recherchekundige) volgen. Hierbij kan worden gedacht aan een collega die niet aan alle fysieke eisen voldoet, maar wel extreem gespecialiseerd is in ICT en daarmee een waardevolle aanvulling is op een Digi-team.

In de werkgroep aanstellingseisen – waarin de bonden participeren – is veelvuldig gesproken over hoe deze CAO-afspraak mogelijk te maken. Op dit moment lijkt de beste route om het vakgebied operationeel specialisme te gebruiken met twee verschillende regiems. Een zogenoemd hybride-systeem. Dit bestaat uit collega’s die breed zijn opgeleid (en breed inzetbaar zijn) én collega’s die smal zijn opgeleid (en alleen inzetbaar zijn op hun specialisme). Uit de gesprekken die de ACP had in Rotterdam en uit signalen uit andere eenheden, blijkt dat er voor deze werkwijze het meeste draagvlak is.

Vervanging ATH/BOA

In diverse vakgebieden is het mogelijk om de ATH/BOA-variant te vervangen door een ‘aanstelling voor de politietaak’ (vaak executief genoemd) met een beperkte taakstelling. Dat voorkomt dat zaken stuklopen als er toevallig (net) buiten de BOA-bevoegdheid wordt opgetredenUiteraard dient de brede aanstelling gepaard te gaan met waarborgen waardoor de leiding en de collega’s niet buiten hun takenpakket (functiebeschrijving) gaan opereren. Er is afgesproken dat deze waarborgen in regelgeving wordt vastgelegd. Voor alle duidelijkheid: voor de betrokken collega’s verandert er helemaal niets in hun rechtspositie! Wat je hebt, houd je.

Loopbaankansen

De ACP heeft al aan de werkgever gevraagd om stil te staan bij de gevolgen van het aanstellen en inzetten van collega’s op een specifiek vakgebied, zonder dat zij zijn opgeleid voor de brede politietaak. Zo zal dit ten kosten gaan van de flexibiliteit van de organisatie. Wie minder breed is opgeleid, kan niet snel worden ingezet op een andere plek in de organisatie. Ook zijn er gevolgen voor de loopbaan van deze collega’s. Zij kunnen weliswaar doorgroeien binnen hun vakgebied, maar doorstroom naar een ander vakgebied zal voor deze zijinstromers moeilijker zijn. De ACP wil dat collega’s die dat laatste willen, daarvoor de mogelijkheid moeten krijgen.

Verder moeten er vanuit de CAO nog meer afspraken worden gemaakt over loopbaanpaden. Wat de ACP betreft koppelen we deze zaken aan elkaar zodat niet alleen hetgeen voor de werkgever belangrijk is wordt gerealiseerd, maar dat ook de overige collega’s niet worden vergeten. De komende tijd gaat de ACP verder in gesprek met de werkgever. Houd vooral onze website in de gaten voor de meest recente ontwikkelingen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN