Standpunt ACP over lifestyle

Standpunt ACP over lifestyle

26 feb 2009, Werk

De minister van BZK stelt onder andere een verbod op tatoeages, piercings en andere versierselen voor. Wat is de mening van de ACP hierover?

De ACP heeft op verschillende manieren de reacties van de collega’s uit het veld binnengekregen. Zo hebben veel collega?s hun standpunt gegeven via de poll op www.acp.nl. Ook zijn er naar aanleiding van een artikel in Politiebericht over een mogelijk verbod op het hebben van piercings of tatoeages, honderden e-mails binnengekomen waarin collega’s hun mening gaven.

Standpunt ACP

Na het verzamelen van al deze informatie heeft het Bondsbestuur van de ACP eind februari gesproken over het voorstel van de minister. Een lastige discussie, omdat welke keus je ook maakt er altijd collega?s zijn die zich niet in de uitkomst kunnen vinden. Toch heeft het Bondsbestuur geprobeerd rekening te houden met alle gevoelens en emoties rondom dit onderwerp. De uiteindelijke conclusie is dat de ACP ?onder voorwaarden? instemt met de voorstellen van de minister om regels op te stellen voor uiterlijke verschijningsvormen. De ACP vindt het belangrijk dat er ruimte blijft voor eigen, collegiale en leidinggevende verantwoordelijkheid. Met andere woorden: de ACP is geen voorstander van het volledig ?dichtregelen? van deze materie. Dus geen opsomming van allerlei ge- en verboden. Wel kan er een raamwerk worden opgesteld waarin regels staan voor een verzorgde uitstraling die gezag en respect uitstraalt. Zichtbare piercings, tatoeages of andere lichaamsversierselen zijn wat de ACP betreft tijdens dienstijd niet gewenst. Ook vindt de ACP dat er in dienstijd, voor wat betreft uiterlijk, geen uiting moet worden gegeven aan levensstijl- of overtuiging. Tot slot meent de ACP dat het dragen van sierraden die onnodig veiligheids- en letselrisico kunnen opleveren niet gewenst is. De ACP gaat er vanuit dat collega?s vanuit eigen verantwoordelijkheid en met leiderschap oplossingen kunnen vinden als er extremen voorkomen.

Hoe nu verder?

De ACP zal haar standpunt aan de minister meedelen. Voor zover op dit moment bekend is de minister bezig met het ontwikkelen van een kledingregeling. Deze regeling wordt vermoedelijk in april in de werkgroep Bewapening, Uitrusting en Kleding (BUK) besproken. Afhankelijk van deze bespreking vindt dan een verdere uitwerking plaats.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN