Start proef stroomstootwapens goed nieuws

Start proef stroomstootwapens goed nieuws

1 feb 2017, veilig en gezond werken

De politie meldde vandaag in drie eenheden aan de slag te gaan met het testen van stroomstootwapens. Goed nieuws vindt de ACP, die eerder bij herhaling pleitte om te investeren op onder andere extra middelen in de uitrusting van de politie. “Het is hoog tijd dat deze pilot er komt en de wensen van politiemensen voor een steviger uitrusting serieus worden genomen.”

Aanvulling

Voor politiemensen is het belangrijk dat zij proportioneel kunnen ingrijpen als dat nodig is. ACP-leden gaven in de afgelopen jaren, en recent nog na de jaarwisseling, aan dat zij in de praktijk behoefte hebben aan een geweldsmiddel tussen de korte wapenstok, pepperspray, diensthond en dienstwapen in. Er zijn situaties waarin deze middelen niet voldoen of ineffectief zijn.

Veiligheid

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Uit de proef zal blijken of het stroomstootwapen een effectief middel is om in te grijpen. Maar ook of het de veiligheid van politiemensen vergroot en kans op letsel bij hen verkleint. Zij moeten in kunnen grijpen in situaties waarin er bijvoorbeeld sprake is van veel agressie en geweld. Iemand op afstand houden en tijdelijk uitschakelen is soms nodig om de veiligheid van burgers maar ook van onze politiemensen te kunnen waarborgen.”

Blijven investeren

De ACP houdt zich al vele jaren bezig met de bewapening, uitrusting en kleding voor de politie. Op het punt van de bewapening is het uitgangspunt dat we steeds blijven zoeken naar (nieuwe) middelen die bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van het politieoptreden als het gaat om de toepassing van geweld vanuit de beginselen proportionaliteit en subsidiariteit.
“Willen we een daadkrachtige politie die met zekerheid, ook met oog voor de eigen veiligheid optreedt, dan blijven we pleiten voor meer investering in mensen maar ook in middelen”, aldus van de Kamp.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN