Stemmen over CAO-onderhandelingsresultaat, hoe werkt dat?

Stemmen over CAO-onderhandelingsresultaat, hoe werkt dat?

8 okt 2018, cao

Op 14 september 2018 hebben de politiebonden en werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO Politie. De leden van de ACP, ANPV, NPB en VMHP bepalen uiteindelijk of dit onderhandelingsresultaat een CAO wordt. Hoe werkt dit? En hoe kan je je mening geven?

We hebben te maken met vier politiebonden, die elk hun eigen statuten en regels kennen. En dus ook elk op hun eigen manier tot een beslissing komen. Volgens de statuten van de ACP beslist uiteindelijk de Algemene Ledenvergadering (ALV) over het resultaat. Deze ALV is op woensdag 31 oktober. Op de ALV brengen kaderleden van de verschillende eenheden hun stem uit. Ben je géén ACP-lid, neem dan contact op met je eigen bond voor de daar geldende procedure.

(Niet)leden

Ook als je gewoon lid of géén lid bent, heb je invloed op het besluit. Je kan op twee manieren van je laten horen.

Representativiteit

We nemen de input uit de bijeenkomsten en de digitale ledenpeiling erg serieus. Het resultaat zal zwaar meewegen in het besluit dat uiteindelijk op de ALV wordt genomen. Hoe zwaar dit meetelt, is afhankelijk van het aantal reacties. We streven naar 50% deelname. Dit wil zeggen dat er voldoende leden aan moeten deelnemen om daar conclusies aan te verbinden. Hierin hopen we de verschillende doelgroepen vertegenwoordigd te zien. Met doelgroepen bedoelen we onder andere verschillende leeftijden, verschillende domeinen (ondersteuning, uitvoering, leiding) en de verschillende eenheden.

Na de ALV

Op de ALV wordt het besluit genomen. Iedere eenheid heeft een aantal afgevaardigden die mogen stemmen, gebaseerd op het aantal ACP-leden in de betreffende eenheid. Deze afgevaardigden stemmen persoonlijk of per machtiging op de ALV.

Op basis van de beslissing van alle politiebonden wordt vervolgens de balans opgemaakt. Vervolgens wordt óf de CAO getekend of nemen we weer aan de onderhandeltafel plaats en begint het proces helemaal opnieuw.

Jouw mening telt

Op woensdag 17 oktober 9.30 uur start de digitale ledenpeiling. Deze sluit op dinsdag 30 oktober om 9.30 uur. Vul de peiling in, wanneer je daarvoor uitgenodigd wordt. Jouw mening is van belang!

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN