Stijging PZP-premie lager dan voorspeld

Stijging PZP-premie lager dan voorspeld

12 nov 2018, pzp

De premie van de basisverzekering (PZP Zorg-op-Maatpolis) van de PZP stijgt met € 7,70 per maand en komt daarmee uit op € 112,32. Dit is een stijging van 7,4% ten opzichte van de premie van vorig jaar. Een premie op basis van de werkelijke zorgkosten zou hoger zijn. Maar door de inzet van € 97 miljoen uit de reserves van CZ groep voor haar labels, kan de PZP een premie aanbieden onder de kostprijs ligt.

Door inzet van reserves heeft CZ groep de afgelopen jaren een premie onder de kostprijs aangeboden. Ook dit jaar is een deel van de reserves ingezet om de stijging van de premie te dempen. De mogelijkheid om reserves in te zetten, neemt af. Het moment dat CZ groep een kostendekkende premie moet aanbieden komt dichterbij.

Premiestijging komende jaren

De premie stijgt dit jaar minder hard dan het Ministerie van Volksgezondheid in september voorspelde. Dat komt omdat de zorgkosten dit jaar minder hard stijgen dan het ministerie berekend heeft. Toch is Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ groep, verontrust over de verwachte ontwikkeling van de zorgkosten. “De Rijksbegroting voorspelt een forse stijging de komende jaren en die is nog maar zeer beperkt te compenseren uit reserves. Als we de zorgkostenbegroting van de overheid volgen, dan betekent dit een grote stijging van de premie in de komende jaren.” Het is de rol van de zorgverzekeraar om goede afspraken te maken met zorgverleners om de stijging van de zorgkosten te beperken. “Het lijkt mooi als er telkens meer geld begroot wordt voor zorg, maar het is geen geld dat ergens op een plank ligt. De zorgkosten moeten via de premie door alle verzekerden betaald worden.”

Premie aanvullende verzekeringen

Naast de premies van de basisverzekering, stijgen ook de premies van de aanvullende verzekeringen van de PZP. De Commissie PZP licht hierover toe: “Zoals ook in diverse media reeds vermeld blijven de kosten van de zorg stijgen. Steeds meer mensen doen een beroep op goede zorg. De Commissie PZP (werkgever en werknemersvertegenwoordigers) heeft daarom moeten besluiten om de premie van de aanvullende verzekeringen te verhogen. Niet leuk, wel hard nodig om de kwaliteit en continuïteit van de PZP op de lange termijn te blijven waarborgen.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN