Taser moet breed beschikbaar zijn voor politiemensen

Taser moet breed beschikbaar zijn voor politiemensen

14 okt 2019, veilig en gezond werken

De ACP en de andere bonden hebben ingestemd met het stroomstootwapen als onderdeel van de politiebewapening. Dat gebeurde tijdens het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP). De ACP wil dat het stroomstootwapen (met de bijbehorende training) voor zoveel mogelijk politiemensen beschikbaar komt.

De ACP maakt zich al ruim vijf jaar hard voor introductie van het stroomstootwapen, ook wel taser genoemd. Politiemensen geven namelijk aan dat zij behoefte hebben aan een geweldsmiddel tussen de korte wapenstok, pepperspray, diensthond en dienstwapen in. Er zijn situaties waarin deze middelen niet voldoen of ineffectief zijn. Daarbij neemt geweld tegen collega’s de laatste jaren in hevigheid toe, zo signaleren de bonden.

Noodkreet

Korpschef Akerboom komt tot dezelfde conclusie en slaakte vorige maand een noodkreet naar de politiek voor snelle invoering van het stroomstootwapen. Minster Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) staat daar positief tegenover en steunt de ACP en de korpschef daarin.

Meerwaarde

De afgelopen twee jaar is de toepassing van het wapen zorgvuldig getest en gemonitord in een pilot en daaruit blijkt dat het wapen de-escalerend werkt en meer geweld voorkomt. Bevindingen uit het eerste deel van de pilot hebben geleid tot een aangescherpte gebruiksinstructie, zodat de proportionaliteit om het wapen in te zetten steviger wordt geborgd. De bonden verwachten daarom een positief effect, waarbij de noodzaak om het vuurwapen te gebruiken afneemt.

Risico en gebruik in zorginstellingen (GGZ)

De bonden erkennen dat het gebruik van het stroomstootwapen risico’s met zich meedraagt. Dit is echter niet te voorkomen en geldt voor de inzet van elk wapen. Een uitgebreid en gedegen onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) toont echter aan dat het risico op letsel door de inzet van stroom minimaal is.

De politiebonden zijn tegen beperkte inzet van het stroomstootwapen in de GGZ en andere zorginstellingen. Zij vinden wel dat het gebruik in de GGZ zoveel mogelijk moet worden voorkomen; de verantwoordelijkheid ligt bij de instellingen zelf. De bonden vinden dat er een zo hoog mogelijke drempel moet worden opgeworpen om de hulp van politie in te roepen bij patienten. Als er een beroep wordt gedaan op politiemensen, bepalen zij zelf welk geweldsmiddel ze inzetten, aangezien zij hiervoor wettelijk verantwoordelijk zijn. De ACP wil dat de minister hierover solide afspraken maakt.

Uitgangspunt ACP

De ACP wil dat het stroomstootwapen breed beschikbaar komt. Iedere collega op straat moet over het stroomstootwapen kunnen beschikken. Ook moeten wet- en regelgeving wat betreft het gebruik van het stroomstootwapen worden aangepast, zodat voor iedereen helder is wie het wapen mag inzetten, wanneer en op welke wijze.

De ACP houdt zich al jaren bezig met de bewapening, uitrusting en kleding van de politie in de werkgroep geweldsmiddelen van het CGOP. Het uitgangspunt van de ACP wat betreft bewapening is dat we steeds blijven zoeken naar (nieuwe) middelen die de effectiviteit van het politieoptreden vergroten, als het gaat om geweld toepassen vanuit de beginselen proportionaliteit en subsidiariteit.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN