Ten onrechte harde opleidingseisen bij vacatures

Ten onrechte harde opleidingseisen bij vacatures

27 jun 2019, cao

n een aantal vacatures stonden onlangs ten onrechte harde opleidingseisen. Het ging in dit geval om vacatures voor seniorfuncties waarbij een MBO 4 diploma werd geëist. De ACP kreeg hier signalen over van leden en heeft dit aangekaart bij de werkgever. Die heeft toegezegd dit te gaan corrigeren. Afgewezen sollicitanten ontvangen bericht van de werkgever en krijgen in lopende sollicitatieprocedures een nieuwe kans.

Het hanteren van harde opleidingseisen (in dit geval MBO niveau 4) klopt niet met de over vacaturestellingen gemaakte afspraken. Collega’s met een N3-politiediploma kunnen wel degelijk worden toegelaten. Dat kan bijvoorbeeld met meerjarige werkervaring op een uitvoerende politiefunctie op dat niveau. Je moet dat wel zelf aantonen bij je sollicitatie, bijvoorbeeld door het vermelden van werk als OPCO of groepscommandant ME. De werkgever moet daarop laten weten of je dit voldoende hebt aangetoond. Eenmaal aangenomen moet de werkgever dan alsnog de mogelijkheid geven om ook het diploma of ervaringscertificaat N4-allround politiemedewerker te halen. 

Aanpassen vacatures

De ACP betreurt het dat de vacatureteksten niet helemaal klopten met gemaakte afspraken. Het is zuur voor afgewezen sollicitanten die niet aan de harde opleidingseisen voldeden, als er inmiddels al iemand voor die functie is aangenomen. En het is zuur voor degenen die vanwege de harde opleidingseisen überhaupt geen kans dachten te maken.

Tegelijkertijd is de fout in een tamelijk vroeg stadium ontdekt en kunnen nieuwe vacatures (waarvan de afstemming nog niet rond was) alsnog correct worden opgesteld. In lopende sollicitatieprocessen worden sollicitaties opnieuw beoordeeld aan de hand van deze sollicitaties, zelfs als sollicitanten al zijn afgewezen. Ben je afgewezen in een lopend sollicitatieproces (met als reden dat je niet aan de  opleidingseis voldeed), en heb je nog nog geen bericht ontvangen? Ga dan bij de werkgever na of je alsnog meegenomen kan worden in de sollicitatieronde.

Het gaat hier om reguliere vacatures en dus nog niet over het overgangsbeleid voor het loopbaanpad naar de seniorfunctie, zoals dat onlangs werd afgestemd.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN