Tot hier en niet verder

Tot hier en niet verder

21 okt 2019, Werk

Steeds meer politieteams staan onder extreme druk. De strijd tegen georganiseerde misdaad en tal van andere actuele ontwikkelingen trekken een onverantwoord zware wissel op collega’s. Er komt steeds meer werk bij. Keuzes en voldoende investeringen blijven daarentegen uit. Politiek en bestuur laten het al jarenlang na om met (structurele) oplossingen op korte termijn te komen. Het kan niet langer doorgaan zo. Blijven bestuurders en politici weigeren om keuzes te maken, dan moeten wij zelf met een plan komen dat op korte termijn lucht geeft.

De politie draait op de loyaliteit van politiemensen, waarop steeds vaker een onverantwoord beroep wordt gedaan. Er zitten grenzen aan en die zijn overschreden. Politiek en bestuur bepalen (steeds) nieuwe prioriteiten. De politie moet alert zijn op terreur. Het aantal evenementen neemt toe. De onderwereld groeit. Sinds de moord op advocaat Wiersum zijn voor steeds meer mensen beveiligingsmaatregelen getroffen. Collega’s uit heel Nederland worden uit hun eigen team gehaald en ingezet voor beveiligingstaken, waarbij ze vaak veel te lange dagen moeten maken en hun gezin bijna niet meer zien. Het houdt niet op. Komende jaren gaan bovendien 17.000 collega’s met pensioen.

Noodsprongen

Inmiddels horen wij van collega’s dat er allerlei noodsprongen worden gemaakt door leidinggevenden bij de politie om capaciteitsproblemen en roosterdruk het hoofd te bieden. Vaak zijn die op het randje van wat rechtspositioneel mag, maar dikwijls over die rand. De ACP heeft hierover volgende week een gesprek met de korpsleiding en dringt aan op onmiddellijke actie. Door de toenemende werkdruk kunnen collega’s gedurende langere periodes mogelijk niet eens met verlof.

Gevolgen voor uitvoering én ondersteuning

De organisatie moet zich constant aanpassen aan een nieuwe realiteit. Dat heeft zijn weerslag op collega’s in het blauw, bij de recherche én ondersteuning. Ook burgers zijn de dupe. Vorig jaar werd immers al bekend dat 16.000 zaken zijn gestopt, omdat er niet genoeg personeel is. Dat is niet wat politiemensen willen. Als dit zo doorgaat dan zal het ziekteverzuim alleen maar toenemen in plaats van afnemen en zullen door de werkdruk ook steeds meer jongere collega’s de politieorganisatie verlaten.

Tot keuzes dwingen

Met afspraken in de CAO die de werkdruk moeten terugdringen, bewegen we de juiste kant op. Een nieuwe realiteit vraagt om extra en ingrijpende maatregelen bovenop de afspraken die al zijn gemaakt. En wij zeiden het al eerder tegen politici en bestuurders; maak keuzes in wat je van politiemensen vraagt of vertel slachtoffers die niet geholpen kunnen worden eerlijk hoe dat komt. Aangezien de politiek daarin tot op heden haar verantwoordelijkheid niet neemt, is het noodzakelijk om opnieuw grenzen aan te geven.

Maarten Brink vroeg, als politieman in hart en nieren, aan de hand van een poll op de besloten Facebookpagina voor politiemensen (circa 9.000 leden) al aan collega’s hoe zij zelf denken aan capaciteit te kunnen winnen. Daar reageerden ruim 2.200 leden op. Maarten Brink, ook voorzitter van het ACP-eenheidsbestuur in Zeeland-West-Brabant, sprak hierover met de ACP. Daarnaast hebben ACP-vakbondsadviseurs Ramon Meijerink, Gonny Pereboom en Elly Pathuis al tal van gesprekken gevoerd met collega’s op de werkvloer over capaciteit en schaarste bij de politie. Samen met onze leden willen we een aantal eisen opstellen om de politiek eindelijk tot keuzes te dwingen. Wij willen je daarom verzoeken om een vragenlijst in te vullen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN