Uitkomsten onderzoek 60+

Uitkomsten onderzoek 60+

18 apr 2019, acp plus

Blijven investeren in informeren, hulp bieden en solidair zijn. Daar hechten ACP-leden in de leeftijd van 60 tot 80 jaar het meeste aan. Zo blijkt uit een recent onderzoek van de ACP onder 2.500 leden (60-plussers) over hun lidmaatschap, de ACP-dienstverlening, wat zij daarin belangrijk vinden en verwachten in de toekomst.

Ruim 300 ACP-leden luisteren op woensdag 10 april 2019 tijdens de jaarvergadering van ACP Plus aandachtig naar ACP-vicevoorzitter Erwin Koenen over de uitkomsten van het recente ledenonderzoek onder 60-plussers. Dit onderzoek, bestaande uit een uitgebreide vragenlijst, is opgezet en uitgevoerd in samenwerking met ACP Plus en het onderzoeksbureau Motivaction.

Deelnemers

Van de 5.500 leden onder wie de ACP de vragenlijst heeft uitgezet, hebben uiteindelijk meer dan 2.500 ACP-leden deelgenomen aan het onderzoek. Van deze groep werkt 45 procent nog bij de politie en 33 procent is inmiddels gestopt met werken plus ontvangt AOW. Daarnaast is 55 procent tussen de 60 en 65 jaar én 26 procent valt in de leeftijdsgroep 66 tot 70 jaar. ACP Plus wil alle deelnemers hartelijk danken voor hun deelname en waardevolle input.

Solidariteit, informatie en hulp

De ACP doet regelmatig onderzoek onder leden, ook onder de groep collega’s die met pensioen is of op korte termijn gaat stoppen met werken. Om zo goed voor ogen te houden wat leden belangrijk vinden, in hoeverre zij betrokken kunnen en willen blijven en wat de ACP daarin kan betekenen. Van de collega’s die nog niet met pensioen zijn, geeft het overgrote deel in het onderzoek aan ook na hun pensioen graag betrokken te willen blijven bij de ACP. Waarbij de belangrijkste opdracht wat hen betreft is: informatie plus hulp bieden én de mogelijkheid om solidair te zijn/blijven met oud-collega’s en hun oude vak.

Aan de slag

De ACP gaat de komende maanden samen met de betrokken collega’s van ACP Plus aan de slag met de uitkomsten. Daarbij wordt vooral gekeken naar het beter informeren van leden van 60 jaar en ouder over de bestaande dienstverlening, over wat leden hebben aangegeven belangrijk te vinden. Van belangenbehartiging en een stem binnen de ambtenarencentrales en het ABP tot aantrekkelijke ledenvoordelen via samenwerkingspartners.

Meer weten over (de uitkomsten van) het onderzoek? Mail naar ledencontact@acp.nl onder vermelding van ‘Onderzoek pensioen’.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN