Update: ACP spreekt werkgever aan over compensatie ZSM’ers

Update: ACP spreekt werkgever aan over compensatie ZSM’ers

22 aug 2018, reorganisatie

De politiebonden en de werkgever hebben geen overeenstemming bereikt over een passende compensatie voor collega’s bij ZSM die dat werk jarenlang tijdelijk hebben gedaan, omdat ZSM bij de oprichting van de Nationale Politie niet direct formeel is ingericht. Deze collega’s verdienen erkenning voor hun inzet al die jaren. Toch ziet de werkgever geen enkele aanleiding voor een coulanceregeling met terugwerkende kracht. Daarom bekijken de bonden nu de mogelijkheden voor het aanspannen van een proefprocedure.

Zo kan door een onafhankelijke partij worden vastgesteld waar de collega’s recht op hebben. De werkgever moet wel akkoord gaan met een proefprocedure. Als het zover komt, dan dragen de bonden één of enkele individuele zaken aan van ZSM-collega’s voor een juridische toetsing. De uitkomst van deze toetsing zal uiteindelijk gaan gelden voor alle collega’s bij ZSM. Zodra duidelijk is of een proefprocedure goede kans van slagen heeft, informeert de ACP haar leden daarover.


Update 11-5:  Let op. In afwachting van de vraag naar compensatie zsm die de ACP bij de werkgever heeft neergelegd, roepen we zsm’ers op om uiterlijk binnen 6 weken na bekendmaking van hun besluit bezwaar in te dienen. Latere bezwaren neemt de werkgever namelijk niet in behandeling in verband met de wettelijke bezwaartermijn. Bezwaar moet worden ingediend om te voorkomen dat de termijn verloopt. Dit voor het geval de ACP en de werkgever geen overeenstemming bereiken over passende compensatie. Voor indienen van het bezwaar kan je dit format gebruiken.


De ACP wil van de werkgever weten of collega’s bij ZSM op compensatie kunnen rekenen voor het werk dat zij jarenlang hebben gedaan. Eind 2017 werden er landelijke afspraken gemaakt voor de plaatsingsprocedure ZSM. De ACP vindt financiële duidelijkheid een logische vervolgstap. Daarnaast moeten de landelijke afspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Helaas ziet de ACP dat nog niet alle eenheden zich aan de gemaakte plaatsingsafspraken houden. We zijn en willen hierover in gesprek met de betrokken politiemensen. Gelukkig zijn er ook eenheden waar de afspraken onverkort zijn overgenomen. Zo werden in Noord-Nederland alle collega’s bij ZSM geplaatst die daar langer dan 2 jaar werken. Voor de enkele collega’s die net buiten de boot vielen, kwam Noord-Nederland zelfs met een “light procedure”. Hierbij werd met een volledige sollicitatie en een gesprek gekeken naar hun geschiktheid. In april ontving vervolgens heel ZSM in Noord-Nederland een positief besluit.

De ketenaanpak ZSM (snelle afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit) werd meer dan 5 jaar geleden niet meegenomen bij de inrichting van de Nationale Politie. Collega’s zaten daardoor jarenlang in onzekerheid. Hen werd keer op keer gevraagd om vooral af te wachten. Inmiddels is het 2018 en moet niets de werkgever en de eenheden er nog van weerhouden om deze collega’s duidelijkheid te geven. De ACP vraagt dan ook nadrukkelijk om hier niet langer meer mee te wachten.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN